Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Tìm các biên nhận của GoDaddy

Bạn có thể tìm thấy các biên nhận của tất cả các giao dịch mua bán với GoDaddy trong lịch sử đơn hàng của tài khoản của bạn.

  • Trong Trình quản lý tài khoản của bạn, nhấp vào menu Cài đặt tài khoản rồi chọn Lịch sử đơn hàng.

Hiển thị tất cả các biên nhận của tài khoản của bạn.

Nếu bạn muốn tìm một biên nhận cụ thể, hãy nhấp Lọc theo và sử dụng các tùy chọn hiển thị ở đó.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.