Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Tìm cài đặt máy chủ Microsoft 365 của tôi

Lưu ý: Bắt đầu từ tháng 10 năm 2022, tài khoản Microsoft 365 được thiết lập dưới dạng POP và IMAP sẽ không thể kết nối với hộp thư của họ trong các ứng dụng khách email bằng cách sử dụng Xác thực cơ bản. Xác thực cơ bản là một tiêu chuẩn công nghiệp lỗi thời mà sẽ không được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật tài khoản của mình để sử dụng cài đặt Exchange (nó có thể được liệt kê là Office 365 hoặc Microsoft 365, tùy thuộc vào ứng dụng khách email của bạn). Tìm hiểu thêm từ Microsoft.

Chúng tôi khuyến nghị sử dụng cài đặt Exchange với tài khoản Microsoft 365 của bạn. Tuy nhiên, một số máy khách email không hỗ trợ Exchange, nên bạn sẽ cần sử dụng các cài đặt máy chủ tìm để cài đặt thủ công email của mình.

  1. Đăng nhập vào Outlook trên web. Sử dụng địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
  2. Ở góc trên bên phải, chọn biểu tượng bánh răng của cài đặt Cài đặt > Xem tất cả cài đặt Outlook.
  3. Chọn Cài đặt, rồi chọn Dòng thư. Bạn sẽ thấy cài đặt POP, IMAP và SMTP cho Microsoft 365.
    chọn các cài đặt, rồi chọn dòng thư

Để thiết lập email cho máy khách hoặc thiết bị của bạn, hãy dùng số Cổng (IMAP hay POP) cho thư đến và SMTP cho thư đi.

Lưu ý: Nếu bạn không thể cài đặt email với SMTP, Xác thưc SMTP của tài khoản có thể đang bị tắt. Bạn sẽ cần bật Xác thực SMTP trước.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin