Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Tìm cài đặt máy chủ Microsoft 365 của tôi

Chúng tôi khuyến nghị sử dụng cài đặt Exchange với tài khoản Microsoft 365 của bạn. Tuy nhiên, một số máy khách email không hỗ trợ Exchange, nên bạn sẽ cần sử dụng các cài đặt máy chủ tìm để cài đặt thủ công email của mình. Vui lòng sử dụng số Cổng (IMAP hay POP) cho thư đến và SMTP cho thư đi.

Lưu ý: Sử dụng IMAP nếu bạn có lựa chọn, vì giao thức này cung cấp khả năng đồng bộ hóa email tốt hơn trên các thiết bị và tài khoản. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa IMAP và POP.

  1. Đăng nhập vào Outlook trên web. Sử dụng địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
  2. Ở góc trên bên phải, chọnNút bánh răng cài đặt Cài đặt > Xem tất cả cài đặt Outlook .
  3. Vui lòng chọn Thư > Đồng bộ hóa email.
    Tab Thư và Đồng bộ hóa email

Bạn sẽ thấy cài đặt POP, IMAP và SMTP cho Microsoft 365.
Tab Thư và Đồng bộ hóa email

Lưu ý: Nếu bạn không thể cài đặt email với SMTP, Xác thưc SMTP của tài khoản có thể đang bị tắt. Đầu tiên, bạn sẽ cần bật Xác thực SMTP.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin