Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Tìm cài đặt máy chủ Microsoft 365 của tôi

Để cài đặt máy khách email thủ công mà không có hỗ trợ Microsoft Exchange, bạn sẽ cần tìm cài đặt máy chủ của mình. Vui lòng sử dụng số Cổng (IMAP hay POP) cho thư đến và SMTP cho thư đi.

Lưu ý: Sử dụng IMAP nếu bạn có lựa chọn, vì giao thức này cung cấp khả năng đồng bộ hóa email tốt hơn trên các thiết bị và tài khoản. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa IMAP và POP.

  1. Đăng nhập vào Outlook trên web. Sử dụng địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
  2. Ở góc trên bên phải, chọnNút bánh răng cài đặt Cài đặt > Xem tất cả cài đặt Outlook .
  3. Vui lòng chọn Thư > Đồng bộ hóa email.
    Tab Thư và Đồng bộ hóa email

Bạn sẽ thấy cài đặt POP, IMAP và SMTP cho Microsoft 365.
Tab Thư và Đồng bộ hóa email

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.