Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tìm Con dấu bảo mật SSL của tôi

Cho khách truy cập website của bạn biết họ có thể tiến hành các giao dịch an toàn trên trang của bạn bằng cách hiển thị Dấu bảo mật SSL miễn phí của chúng tôi trên trang của bạn. Bạn sẽ có thể lấy mã và hiển thị con dấu sau khi chúng tôi hoàn tất việc xác minh yêu cầu chứng nhận SSL và cấp chứng nhận SSL của bạn.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Chứng nhận SSL , chọn Quản lý chứng nhận cho trang bạn muốn thêm dấu vào.
  3. Bên dưới Dấu bảo mật SSL, chọn màu và ngôn ngữ bạn muốn.
    • Màu : Chọn Sáng cho nền trắng với chữ đen hoặc Tối cho nền đen với chữ trắng.
    • Ngôn ngữ : Chọn ngôn ngữ cho văn bản con dấu.
  4. Chọn Kích hoạt và mã niêm phong trang của bạn sẽ được hiển thị.

Bây giờ bạn có thể sao chép mã và thêm mã vào mã nguồn HTML cho các trang mà bạn muốn Dấu bảo mật SSL được hiển thị.

Cảnh báo: Nếu bạn đang thay thế mã Dấu bảo mật SSL đã lỗi thời, hãy xóa mã cũ và thay thế bằng mã mới.