Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tìm địa chỉ IP máy chủ Gen 4 của tôi

VPS thế hệ thứ 4 hoặc Máy chủ chuyên dụng của bạn đi kèm với một địa chỉ IP duy nhất mà bạn có thể sử dụng để truy cập. Đây là cách tìm địa chỉ đó.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
  2. Trong trang Sản phẩm của tôi , nhấp vào Máy chủ và bên cạnh máy chủ Thế hệ thứ 4 mà bạn muốn xem, nhấp vào Quản lý .
  3. Địa chỉ IP xuất hiện ngay bên dưới tên máy chủ ở góc trên bên trái của trang.
    tìm địa chỉ ip máy chủ của tôi

Thông tin thêm