Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tìm hiểu sâu: Duyệt các bài viết thiết yếu

Đây là danh sách các bài viết thiết yếu cho Microsoft 365 từ GoDaddy. Sử dụng nó để hoàn thành các tác vụ thông thường như cài đặt và quản lý tài khoản email hoặc sử dụng các ứng dụng Office của bạn.

Khám phá Microsoft 365 từ GoDaddy

Tìm hiểu về các tùy chọn gói Microsoft 365.

Tạo tài khoản email Microsoft 365 của tôi

Thêm một tài khoản email để gửi và nhận thư.

Đăng nhập vào Microsoft 365

Kiểm tra email và quản lý tài khoản của bạn.

Thiết lập email trên thiết bị của tôi

Luôn kết nối mọi lúc mọi nơi với email trên thiết bị di động hoặc máy tính của bạn.

Khai thác tối đa Microsoft 365

Chuyển tiếp email, tạo bí danh và xem các tính năng khác giúp email hoạt động cho bạn.

Cá nhân hóa tài khoản email của tôi

Thay đổi tên hiển thị của bạn hoặc tạo chữ ký email.

Giữ an toàn cho tài khoản email của tôi

Dưới đây là cách đặt lại mật khẩu và các cách khác để bảo vệ email của bạn khỏi hoạt động độc hại.

Cài đặt và sử dụng các ứng dụng Office

Nếu bạn có Business Essentials hoặc Business Professional, gói của bạn bao gồm các ứng dụng Office.

Khám phá các tiện ích bổ sung email

Khai thác nhiều hơn từ email của bạn với tính năng Bảo mật email nâng cao, Lưu trữ email, Sao lưu email và tuân thủ HIPAA.

Tài khoản email của tôi không hoạt động (xử lý sự cố)

Tìm hiểu cách khắc phục bất kỳ lỗi nào bạn có thể gặp phải.