Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Tìm hiểu sâu: Duyệt các bài viết thiết yếu

Đây là danh sách các bài viết cần thiết để quản lý tài khoản GoDaddy của bạn. Sử dụng danh sách này làm hướng dẫn cho các tác vụ như thiết lập phương thức thanh toán, làm việc với người được ủy quyền và hơn thế nữa.

Khám phá tài khoản của tôi

Cài đặt tài khoản và hồ sơ của bạn, mở các sản phẩm và xem biên nhận của bạn

Gia hạn các sản phẩm và dịch vụ của tôi

Thanh toán các đăng ký sản phẩm của bạn tự động hoặc thủ công

Hoạt động với người được ủy quyền

Mời người khác truy cập các sản phẩm trong tài khoản của bạn hoặc chấp nhận lời mời vào các tài khoản khác

Giữ cho tài khoản của tôi an toàn

Thay đổi hoặc cài đặt lại mật khẩu tài khoản của bạn và tăng cường bảo mật với xác thực hai bước

Cài đặt phương thức thanh toán của tôi

Thêm, thay đổi và cập nhật thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán khác

Biết rõ quyền riêng tư của bạn

Hãy tìm hiểu thêm về cách chúng tôi bảo mật thông tin tài khoản của bạn

Xử lý sự cố

Chọn vào đây để được trợ giúp các vấn đề thông thường

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Tìm Mã PIN Hỗ trợ hoặc số khách hàng và gọi cho chúng tôi để được trợ giúp thêm