Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tìm hiểu sâu: Duyệt các bài viết về Dịch vụ lưu trữ trên Linux được truy cập nhiều nhất

Dưới đây là tổng hợp các bài viết được truy cập nhiều nhất về Dịch vụ lưu trữ Linux với cPanel. Sử dụng công cụ này làm hướng dẫn — từ các bước cơ bản khi thiết lập dịch vụ lưu trữ và tải lên nội dung cho đến các chủ đề nâng cao hơn như quản lý cơ sở dữ liệu và thay đổi cài đặt PHP.

Nhấp để chuyển đến mỗi phần
Khám phá dịch vụ lưu trữ Linux với cPanelSao chép tập tin vào trang của tôi
Xuất bản trang web của tôiTinh chỉnh website của tôi
Làm việc với cơ sở dữ liệuSử dụng các tập lệnh và ứng dụng PHP
Xử lý sự cố

Khám phá dịch vụ lưu trữ Linux với cPanel

Tìm hiểu về cách thiết lập tài khoản lưu trữ và cách quản lý trang web của bạn. ( Về đầu trang )

Sao chép tập tin sang trang của tôi

Tìm hiểu về FTP và tải lên các tập tin website của bạn. ( Về đầu trang )

Xuất bản website của tôi

Chọn một hệ thống quản lý nội dung (CMS) để xây dựng website của bạn trực tuyến và xem trước website của bạn trước khi đưa vào hoạt động. ( Về đầu trang )

Tinh chỉnh website của tôi

Cài đặt thủ công chứng nhận SSL, chuyển hướng URL và thêm IP. ( Về đầu trang )

Hoạt động với các cơ sở dữ liệu

Nhập, xuất và kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL. ( Về đầu trang )

Sử dụng tập lệnh và các ứng dụng PHP

Xây dựng một website giàu tính năng với PHP. ( Về đầu trang )

Xử lý sự cố

Tại sao website của tôi không hiển thị? ( Về đầu trang )