Tìm hiểu các tùy chọn danh mục trong GoDaddy Đấu giá

GoDaddy Đấu giá cung cấp cho bạn các tùy chọn danh mục để bán tên miền. Bạn có thể sử dụng danh mục cơ bản, miễn phí hoặc có thể thêm các tính năng tùy chọn để tăng cường sự hiện diện cho tên miền của mình.

Bạn có thể bán tên miền đã đăng ký với bất kỳ nhà đăng ký nào, bất kể tên miền đó có chứa nội dung website hay là tên miền cho thuê. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển nhượng trang web cho chúng tôi. Nội dung chuyển nhượng bao gồm cả một năm kéo dài thời hạn đăng ký. Nếu tên miền của bạn chứa website đang hoạt động, bạn có thể thêm giá trị nội dung website đó vào danh mục, điều đó có nghĩa là người mua có thể sử dụng website đó sau khi mua lại tên miền.

Lưu ý: Bạn không thể niêm yết tên miền sẽ hết hạn trong vòng 90 ngày tới, tên miền không hoạt động hoặc tên miền quốc tế hóa. Để biết danh sách phần mở rộng tên miền được hỗ trợ, bạn vui lòng xem qua Tôi có thể bán những miền nào trên trang đấu giá?

Bạn có thể niêm yết tên miền trong 7 hoặc 90 ngày, tùy thuộc vào loại danh mục bạn chọn:

  • Chào giá/Chào giá cạnh tranh — Bán khi bạn chấp nhận chào giá hoặc chào giá cạnh tranh của người mua trong thời gian ràng buộc. Hoặc, nếu bạn chào giá cạnh tranh đối với chào giá ban đầu mà bạn nhận được, tên miền sẽ bán khi người mua chấp nhận chào giá của bạn trong khoảng thời gian ràng buộc. Để biết thêm thông tin, xem Bán miền với Phiếu mua hàng / Chào giá truy cập hoặc Danh sách Mua ngay.

    Lưu ý: Để niêm yết tên miền của bạn với giá hơn US$50.000, bạn phải sử dụng loại danh mục Chào giá/Chào giá cạnh tranh.

  • Chào giá/Chào giá cạnh tranh với tùy chọn mua ngay — Bán khi bạn chấp nhận chào giá hoặc chào giá cạnh tranh của người mua trong thời gian ràng buộc. Hoặc, nếu bạn chào giá cạnh tranh đối với chào giá ban đầu mà bạn nhận được, tên miền sẽ bán khi người mua chấp nhận chào giá của bạn trong khoảng thời gian ràng buộc. Bất cứ lúc nào, người mua cũng có thể chấp nhận giá Mua ngay thay cho việc thương lượng. Để biết thêm thông tin, xem Bán miền với Phiếu mua hàng / Chào giá truy cập hoặc Danh sách Mua ngay.
  • Chỉ mua ngay — Bán khi người mua chấp nhận giá Mua ngay. Để biết thêm thông tin, xem Bán miền với Phiếu mua hàng / Chào giá truy cập hoặc Danh sách Mua ngay.
  • Đấu giá công khai trong 7 ngày — Người mua đặt giá mua tên miền, tên miền sẽ được bán cho người đặt giá cao nhất khi phiên đấu giá kết thúc. Tuy nhiên, nếu bạn đặt giá tối thiểu thì tên miền sẽ chỉ được bán khi người đặt giá cao nhất đáp ứng mức giá tối thiểu đó. Để biết thêm thông tin, xem Bán miền trong đấu giá 7-ngày Công khai.

    Lưu ý: Nếu bạn bắt đầu bán tên miền dưới dạng danh mục Chào giá/Chào giá cạnh tranh, bạn có thể chuyển đổi sang danh mục Đấu giá công khai trong 7 ngày sau khi có người chào giá bằng cách sử dụng chào giá đó làm mức giá khởi điểm để đấu giá. Để biết thêm thông tin, hãy xem Câu hỏi thường gặp về Đấu giá

Khi bạn đăng bán tên miền, chúng tôi sẽ không thu phí đối với danh mục cơ bản miễn phí. Tuy nhiên, khi thanh toán qua giỏ hàng, bạn cần nhập những thông tin cần thiết để cho phép chúng tôi xử lý việc bán tên miền của bạn. Chúng tôi sẽ không yêu cầu số thẻ tín dụng trừ khi bạn mua thêm các tính năng hoặc dịch vụ.

Khi tên miền được bán đi, chúng tôi sẽ giữ một phần nhỏ trong giá bán. Hàng năm bạn cũng phải trả một khoản phí thành viên nhỏ để tham gia GoDaddy Đấu giá. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách định giá trong GoDaddy Đấu giá.

Lưu ý: Bạn sẽ không bị phạt khi xóa danh mục đấu giá tên miền không có giá đặt và niêm yết lại hoặc chỉnh sửa danh mục này vào bất kỳ lúc nào.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.