Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Tìm hiểu: Tất cả bài viết về WordPress được quản lý

Sau đây là tóm lược tất cả các bài viết Trợ giúp về WordPress được quản lý. Hãy sử dụng phần tóm lược này làm hướng dẫn — từ thiết lập tài khoản và thêm hoặc di chuyển trang đến xử lý những sự cố thiết lập thường gặp.

Nhấp để chuyển đến mỗi phần
So sánh hoặc thay đổi gói Thiết lập dịch vụ lưu trữ
Thêm nội dung cho trang Sao lưu và khôi phục trang
Sao chép tập tin sang một trang Thay đổi cài đặt trang
Thực hiện thay đổi và đăng tải trang Tinh chỉnh trang
Xử lý sự cố Video

So sánh hoặc thay đổi gói

Xem những tính năng cho tất cả các gói WordPress được quản lý (Trở lại trên cùng)

Thiết lập dịch vụ lưu trữ

Thêm các trang mới cho gói của bạn, thay đổi miền cho trang, xem các địa chỉ IP của trang (Trở lại trên cùng)

Thêm nội dung cho trang

Sửa văn bản, thêm ảnh, trình cắm và chủ đề, bật bình luận và nhiều hơn nữa (Trở lại trên cùng)

Sao lưu và khôi phục trang

Khôi phục hoặc tải xuống trang hoàn chỉnh (Trở lại trên cùng)

Sao chép tập tin sang một trang

Thiết lập sFTP/SSH để truy cập an toàn, sau đó tải lên các tập tin (Trở lại trên cùng)

Thay đổi cài đặt trang

Đặt lại mật khẩu hoặc thao tác với cơ sở dữ liệu của trang (Trở lại trên cùng)

Thực hiện thay đổi và đăng tải trang

Kiểm tra các thay đổi trên trang lưu tạm, sau đó đăng tải các thay đổi vào trang trực tuyến (Trở lại trên cùng)

Tinh chỉnh trang

Cải thiện thời gian tải trang, kết quả trên công cụ tìm kiếm và nhiều hơn nữa(Trở lại trên cùng)

Xử lý sự cố

Xem tại đây để được trợ giúp về các sự cố thường gặp khi thiết lập WordPress (Trở lại trên cùng)

Video

Tìm hiểu về việc dựng website WordPress (Trở lại trên cùng)

  • (Đối với trình cắm Trình dựng trang tùy chọn)


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.