Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Tìm hiểu: Tất cả các bài viết về Trình dựng website mới

Dưới đây là phần tóm lược tất cả các bài viết Trợ giúp của Trình dựng website mới. Sử dụng danh sách này làm hướng dẫn để biết cách thực hiện từ những bước xây dựng website đầu tiên đến khi tạo cửa hàng trực tuyến hoặc chiến dịch qua email.

Nhấp để chuyển đến từng phần
So sánh hoặc thay đổi gói Những bước đầu tiên
Sử dụng ảnh, video, âm thanh Thêm, thay đổi, xóa phần & trang
Thêm tập tin, biểu mẫu, lịch, mạng xã hội & liên kết blog Thay đổi hồ sơ, miền, thứ hạng tìm kiếm, thiết lập lại trang
Sử dụng cửa hàng của tôi Cài đặt tiếp thị qua email
Video

So sánh hoặc thay đổi gói

Tìm hiểu thêm về các lựa chọn của bạn (Trở lại trên cùng)

Thực hiện những bước đầu tiên

Dựng và chạy trang (Trở lại trên cùng)

Thêm ảnh, video, âm thanh

Thêm nội dung đa phương tiện để thu hút khách truy cập trang (Trở lại trên cùng)

Thêm, thay đổi, xóa phần & trang

Sắp xếp và mở rộng trang (Trở lại trên cùng)

Kết nối: Tập tin, biểu mẫu, lịch, mạng xã hội & liên kết blog

Thêm tập tin có thể tải về, biểu mẫu liên hệ, lịch, liên kết mạng xã hội và nguồn cấp blog (Trở lại trên cùng)

Thay đổi hồ sơ trang, miền, thứ hạng tìm kiếm & các cài đặt khác

Kiểm soát hồ sơ và miền, tăng thứ hạng tìm kiếm, thêm favicon hoặc tiện ích bổ sung và thiết lập lại trang (Về đầu mục)

Thiết lập cửa hàng

Quản lý và bán sản phẩm trực tuyến (Trở lại trên cùng)

Cài đặt tiếp thị qua email

Tập hợp người đăng ký và gửi cho họ các khuyến mãi của trang (Trở lại trên cùng)

Video

Xem nội dung tổng quan về Trình dựng website GoCentral và Cửa hàng trực tuyến GoCentral (Trở lại trên cùng)


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.