Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Tìm hiểu: Xem danh sách bài viết thiết yếu

Đây là danh sách hầu hết các bài viết trợ giúp về Bảo mật website và sao lưu. Hãy dùng danh sách này làm hướng dẫn — từ thiết lập Bảo mật website đến làm sạch website, đến đảm bảo sao lưu hàng ngày toàn bộ kết quả nỗ lực của bạn.

Những bước đầu tiên

Thiết lập gói Bảo mật website và quét website của bạn.

Cấu hình tường lửa ứng dụng web (WAF)

Nếu bạn đang sử dụng Bảo mật website, bạn có thể cần cấu hình WAF.

Làm sạch website của bạn

Nếu tìm thấy phần mềm độc hại trên website, bạn sẽ cần thực hiện thêm một số bước sau khi hoàn tất việc khắc phục.

Sao lưu trang web

Bạn sẽ cần cấu hình Sao lưu trang web để bảo vệ bạn khỏi mất dữ liệu và có khả năng khôi phục website sau này.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.