Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Tìm hiểu: Xem danh sách bài viết thiết yếu

Here's a list of the most frequented Help articles about domains. Use it as your guide to learn more about working with domain names.

Nhấp để chuyển đến mỗi phần
Discover domains Renewals
Privacy and protection Organize
Transfer between registrars Transfer between accounts
Nameservers and DNS Parking, forwarding, and monetizing

Khám phá miền

Learn the difference between a domain and a website, how to register a domain name, and watch domain videos. (Back to top)

Gia hạn

Monitor your domain registrations with renewals, expirations and cancellations (Back to top)

Bảo mật và bảo vệ

Safeguard your domain with Privacy and Protection (Back to top)

Sắp xếp

Fine-tune domain organization with profiles and folders (Back to top)

Chuyển giữa các nhà đăng ký

Take control of your domain by transferring to or from another registrar (Back to top)

Chuyển giữa các tài khoản

Move a domain from one account to another (Back to top)

Nameservers and DNS

Customize your domain routing through DNS (Domain Name System) (Back to top)

Cho thuê miền, chuyển tiếp và kiếm lợi nhuận

Park your domain until you use it, forward to another site or monetize through CashParking (Back to top)


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.