Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Tìm hiểu: Xem danh sách bài viết thiết yếu

Dưới đây là danh sách các bài viết Trợ giúp thường xuyên được tham khảo nhất về miền. Hãy dùng danh sách này làm hướng dẫn để tìm hiểu thêm về cách xử lý tên miền.

Nhấp để chuyển đến mỗi phần
Khám phá miền Gia hạn
Bảo mật và bảo vệ Sắp xếp
Chuyển giữa các nhà đăng ký Chuyển giữa các tài khoản
Máy chủ tên miền và DNS Chạy miền song song, chuyển tiếp và kiếm lợi nhuận

Khám phá miền

Tìm hiểu sự khác biệt giữa miền và website, cách đăng ký tên miền và xem các video về miền. (Về đầu trang)

Gia hạn

Review your domain renewal options and what to do if your domain expires (Back to top)

Bảo mật và bảo vệ

Đảm bảo an toàn cho miền của bạn với tính năng Bảo mật và bảo vệ (Về đầu trang)

Sắp xếp

Fine-tune domain organization with folders and profiles (Back to top)

Chuyển giữa các nhà đăng ký

Kiểm soát miền bằng cách chuyển miền đến hay đi từ nhà đăng ký khác (Về đầu trang)

Chuyển giữa các tài khoản

Di chuyển một miền từ tài khoản này đến tài khoản khác (Về đầu trang)

Máy chủ tên miền và DNS

Customize your domain routing with DNS (Domain Name System) (Back to top)

Cho thuê miền, chuyển tiếp và kiếm lợi nhuận

Park your domain until you use it, forward to another site or use it to earn some money (Back to top)


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.