Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tìm kiếm miền đã hết hạn

Bạn có thể xem các miền đã hết hạn trong tài khoản của mình bằng cách sử dụng bộ lọc Hết hạn. Bạn sẽ có thể xem tất cả các miền đã hết hạn hoặc lọc thêm để xem một phạm vi ngày hết hạn cụ thể.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Xem các miền đã hết hạn của bạn bằng cách chọn Hết hạn phía trên danh sách miền của bạn.
  3. Chọn Đã hết hạn để xem tất cả các miền đã hết hạn. Hoặc, tinh chỉnh lựa chọn của bạn bằng cách xem bất kỳ phạm vi ngày nào có sẵn.

Loại bỏ bộ lọc bằng cách chọn tùy chọn Tất cả miền.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin

  • Một số tên miền, chẳng hạn như ccTLD , có thể có các yêu cầu đặc biệt để gia hạn sau khi hết hạn.