GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tìm kiếm miền trong GoDaddy Đấu giá®

Sử dụng từ khóa để tìm kiếm kho tên miền trên GoDaddy Đấu giá & reg ;. Bạn có thể sử dụng bộ lọc để thực hiện tìm kiếm nâng cao, sau đó lưu tìm kiếm để sử dụng lại sau này.


 1. Đăng nhập vào GoDaddy Đấu giá & reg; tài khoản . (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
 2. Nhập miền hoặc từ khóa vào thanh tìm kiếm trên cùng, sau đó nhấn Enter (Quay lại trên máy Mac) để thực hiện Tìm kiếm cơ bản .
 3. Chọn Tìm kiếm nâng cao để áp dụng bộ lọc bổ sung, sau đó chọn Áp dụng bộ lọc .
  • Từ khóa : Tìm kiếm danh sách phù hợp, bắt đầu bằng, chứa hoặc kết thúc bằng từ khóa của bạn.
  • Thời gian kết thúc : Tìm kiếm danh sách theo khoảng thời gian còn lại trước khi phiên đấu giá kết thúc.
  • Giá : Tìm kiếm các danh mục có giá Mua ngay, ưu đãi tối thiểu hoặc giá thầu cao hiện tại (chỉ trong Đấu giá 7 ngày) nằm trong khoảng giá trị tối thiểu và tối đa bạn nhập.
  • Loại : Tìm kiếm theo loại đấu giá .
  • Phần mở rộng : Tìm kiếm các phần mở rộng miền khác nhau. Không phải tất cả các phần mở rộng miền đều được GoDaddy Đấu giá & reg ;. Bạn cũng có thể sử dụng lợi nhuận được liệt kê để xác định xem bạn có thể bán một phần mở rộng miền cụ thể thông qua GoDaddy Đấu giá & reg ;.
  • Ký tự : Tìm kiếm theo độ dài tên miền, sự hiện diện của dấu gạch ngang hoặc chữ số, và các mẫu dấu gạch ngang, ký tự, nguyên âm và số.
  • Số lượng đặt giá : Tìm kiếm danh sách có nhiều hơn, nhỏ hơn hoặc chính xác số lượng đặt giá bạn nhập.
  • Lưu lượng truy cập: Tìm kiếm danh sách theo ước tính số lượng khách truy cập trang tối thiểu và tối đa mỗi tháng. Dữ liệu lưu lượng truy cập sẽ chỉ hiển thị cho các phiên đấu giá đã hết hạn.
  • Độ tuổi : Tìm kiếm theo thời gian miền đã được đăng ký. Độ tuổi sẽ chỉ hiển thị cho các phiên đấu giá đã hết hạn.
 4. Lưu tìm kiếm của bạn bằng cách chọn Tìm kiếm > Lưu tìm kiếm hiện tại .

Email hàng ngày sẽ được tự động gửi đến hộp thư đến của bạn cho các miền mới phù hợp với tiêu chí tìm kiếm đã lưu của bạn. Xóa tìm kiếm đã lưu để ngừng nhận những email này.


Xem, chỉnh sửa hoặc xóa các tìm kiếm đã lưu của bạn bất kỳ lúc nào. Việc xóa tìm kiếm đã lưu sẽ dừng các email tự động hàng ngày.

 1. Đăng nhập vào GoDaddy Đấu giá & reg; tài khoản . (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
 2. Xem tìm kiếm đã lưu: Chọn Tìm kiếm > Tải tìm kiếm trước đó , sau đó chọn tìm kiếm đã lưu mà bạn muốn xem. Các danh sách phù hợp với bộ lọc của tìm kiếm đã lưu của bạn sẽ hiển thị.
  chọn tìm kiếm đã lưu
 3. Chỉnh sửa tìm kiếm đã lưu: Chọn Tìm kiếm nâng cao , chọn bộ lọc mới, sau đó chọn Tìm kiếm > Lưu tìm kiếm hiện tại . Thao tác này sẽ ghi đè các bộ lọc trước đó của tìm kiếm đã lưu.
 4. Xóa tìm kiếm đã lưu: Chọn Tìm kiếm > Tải tìm kiếm trước đó , sau đó chọn & # 10683; bên cạnh tìm kiếm đã lưu.

Xuất một danh sách miền (tối đa 10.000) khớp với các tham số của tìm kiếm đã lưu của bạn.

 1. Đăng nhập vào GoDaddy Đấu giá & reg; tài khoản . (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
 2. Chọn Tìm kiếm > Tải tìm kiếm trước đó , sau đó chọn tìm kiếm đã lưu mà bạn muốn xem. Các danh sách phù hợp với bộ lọc của tìm kiếm đã lưu của bạn sẽ hiển thị.
  chọn tìm kiếm đã lưu
 3. Chọn Xuất > Xuất kết quả sang .CSV .
 4. Mở tập tin .CSV hoặc lưu vào máy tính của bạn.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin