Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tìm kiếm miền trong GoDaddy Đấu giá®

Sử dụng từ khóa để tìm kiếm kho tên miền trên GoDaddy Đấu giá & reg ;. Bạn có thể sử dụng bộ lọc để thực hiện tìm kiếm nâng cao, sau đó lưu tìm kiếm để sử dụng lại sau này.


 1. Đi đến GoDaddy Đấu giá & reg; trang và đăng nhập vào tài khoản của bạn . (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
  chọn miền
 2. Nhập miền hoặc từ khóa vào thanh tìm kiếm trên cùng để thực hiện Tìm kiếm cơ bản .
 3. Chọn Tìm kiếm nâng cao để tìm kiếm bằng các bộ lọc bổ sung. Sau đó, sử dụng bất kỳ bộ lọc nào sau đây để thu hẹp tìm kiếm của bạn và chọn Chạy tìm kiếm. Để biết thêm thông tin về bộ lọc, hãy nhấp vàotên thay thế cho hình ảnh biểu tượng.
  • Từ khóa : Tìm kiếm danh sách phù hợp, bắt đầu bằng, chứa hoặc kết thúc bằng từ khóa của bạn.
  • Giá : Tìm kiếm các danh mục có giá Mua ngay, ưu đãi tối thiểu hoặc giá thầu cao hiện tại (chỉ trong Đấu giá 7 ngày) nằm trong khoảng giá trị tối thiểu và tối đa bạn nhập.
  • Loại : Tìm kiếm theo loại đấu giá .
  • Phần mở rộng : Tìm kiếm các phần mở rộng miền khác nhau. Không phải tất cả các phần mở rộng miền đều được GoDaddy Đấu giá & reg ;. Bạn cũng có thể sử dụng danh sách này để xác định xem bạn có thể bán một phần mở rộng miền cụ thể thông qua GoDaddy Đấu giá & reg ;.
  • Ký tự : Tìm kiếm theo độ dài tên miền, sự hiện diện của dấu gạch ngang hoặc chữ số, và các mẫu dấu gạch ngang, ký tự, nguyên âm và số.
  • Các thuộc tính : Tìm kiếm theo danh mục và các tùy chọn danh mục, chẳng hạn như Mua ngay, website, thẩm định, trạng thái nổi bật hoặc giảm giá.
  • Số lượng giá thầu : Tìm kiếm danh sách có nhiều hơn, nhỏ hơn hoặc chính xác số lượng giá thầu bạn nhập.
  • Kết thúc trong : Tìm kiếm theo ngày kết thúc của danh sách.
  • Lưu lượng truy cập: Tìm kiếm danh sách theo ước tính số lượng khách truy cập trang tối thiểu và tối đa mỗi tháng. Dữ liệu lưu lượng truy cập sẽ chỉ hiển thị cho các phiên đấu giá đã hết hạn.
  • Tuổi miền : Tìm kiếm theo thời gian miền đã được đăng ký. Tuổi miền sẽ chỉ hiển thị cho các phiên đấu giá đã hết hạn.
 4. Chọn Chạy tìm kiếm để xem kết quả của các bộ lọc bạn đã chọn.
 5. Lưu tìm kiếm của bạn bằng cách chọn Lưu tìm kiếm trong menu Tìm kiếm nâng cao hoặc tạo tìm kiếm đã lưu mới bằng cách chọn Thêm mới bên dưới danh sách Tìm kiếm đã lưu thả xuống.
 6. Chọn Thêm báo cáo email hàng ngày để có email được gửi đến hộp thư đến của bạn cho các miền mới phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của bạn.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin