Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Tìm Mã PIN hỗ trợ

Bạn có thể cần Mã PIN hỗ trợ để làm việc với nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Nếu không nhớ Mã PIN hỗ trợ mà bạn thiết lập khi tạo tài khoản, bạn vẫn có thể dễ dàng tìm thấy sau khi đăng nhập.

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn, nhấp vào tên bạn ở góc trên bên phải của trang.
  2. Bên cạnh Mã PIN, nhấp vào Xem.
    Menu tài khoản khi mở sẽ hiển thị liên kết Xem mã PIN
  3. a
  4. Bạn có thể tìm Mã PIN hỗ trợ trong phần Thông tin đăng nhập.

Show me how

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.