Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Tìm mã PIN hỗ trợ của tôi

Mã PIN hỗ trợ xác định bạn là chủ sở hữu của tài khoản. Nếu bạn gọi điện cho Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy, chúng tôi sẽ xác nhận mã PIN sau khi bạn đăng nhập.

  1. Truy cập vào GoDaddy của bạn trang Đăng nhập & mã PIN của GoDaddy. Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập, hãy xem một số mẹo khắc phục sự cố để giúp bạn trở lại đúng hướng.

  3. Mã PIN hiện tại của bạn ở trong phần Mã PIN hỗ trợ.

Các bước liên quan