Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Tìm mã PIN hỗ trợ của tôi

Mã PIN hỗ trợ xác định bạn là chủ sở hữu của tài khoản. Nếu bạn gọi điện cho bộ phận hỗ trợ khách hàng, chúng tôi sẽ xác nhận mã PIN sau khi bạn đăng nhập.

  1. Vui lòng truy cập GoDaddy Đăng nhập & PIN . Bạn có thể được nhắc đăng nhập vào.
  2. Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập, đây là một số mẹo khắc phục sự cố để giúp bạn trở lại đúng hướng.

  3. Mã PIN hiện tại của bạn ở trong phần Mã PIN hỗ trợ.

Các bước liên quan