Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Tìm máy chủ tên của website

Để hiển thị website của bạn trên Internet, bạn cần trỏ tên miền đến tài khoản lưu trữ của bạn bằng máy chủ tên. Để biết thêm thông tin, hãy xem DNS Là Gì?

Lưu ý: Thông tin này chỉ áp dụng cho các tài khoản được lưu trữ với chúng tôi. Nếu không lưu trữ với chúng tôi, bạn có thể tham khảo thông tin trong Thay đổi máy chủ tên cho miền của tôi.

Máy chủ tên được chỉ định dựa trên cơ sở tên cho mỗi miền. Các tên miền của cùng một tài khoản lưu trữ có thể cần sử dụng nhiều bộ máy chủ tên khác nhau.

Tìm các máy chủ tên miền chính của bạn

 1. Đăng nhập vào trang Sản phẩm của tôi.
 2. Nếu bạn không được tự động chuyển hướng đến đó, hãy nhớ chọn tab Sản phẩm của tôi.
 3. Bên cạnh miền bạn muốn sử dụng, nhấp vào DNS.
 4. Trên trang Quản lý DNS, trong phần Máy chủ tên, bạn sẽ thấy máy chủ tên của mình.

Lưu ý: Có thể mất đến 48 giờ để những thay đổi đối với máy chủ tên cho miền được áp dụng.

Tìm các máy chủ tên miền thứ cấp/bí danh

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Từ tab Sản phẩm dưới tên của bạn, bấm vào thanh Lưu trữ web.
 3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 4. Từ menu kéo xuống Thêm, chọn Trình quản lý DNS. Bạn cần được chuyển mặc định về miền chính trong gói dịch vụ lưu trữ của mình.
 5. Để xem tập tin vùng cho miền được đặt biệt danh, hãy bấm vào 'Thay đổi vùng' sau 'Trình sửa tập tin vùng'. Bạn sẽ thấy danh sách các miền được đặt biệt danh của mình.
 6. Tìm miền bạn muốn xem tập tin vùng và bấm vào OK.
 7. Nếu bạn đang cố gắng xác nhận máy chủ tên cho miền được đặt biệt danh mới thêm gần đây, hãy cuộn xuống cuối tập tin vùng, cho đến khi bạn thấy phần 'NS (Máy chủ tên)'. Các máy chủ tên được liệt kê dưới dạng (Cung cấp thông tin) sẽ là các mục mà miền cần sử dụng.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.