Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tìm máy chủ chuyển tiếp SMTP cho VPS thế hệ thứ 4 của tôi

Máy chủ chuyển tiếp SMTP cho VPS thế hệ thứ 4 của bạn phụ thuộc vào trung tâm dữ liệu nơi nó được đặt:

Trung tâm dữ liệuMáy chủ chuyển tiếp SMTP
US (phía Tây)debrelay.secureserver.net
US (miền Đông)a2nlvphout-v01.shr.prod.iad2.secureserver.net
Châu Âun1smtpout.europe.secureserver.net
Châu Ásg2nlvphout-v01.shr.prod.sin2.secureserver.net

Máy chủ của bạn phải gửi thư bằng các máy chủ chuyển tiếp của chúng tôi. Điều này giúp ngăn chặn lạm dụng mạng và đảm bảo khách hàng của chúng tôi không bị mất quyền truy cập mạng khi sử dụng chung mạng với đối tượng gửi hàng loạt thư với số lượng lớn.

Hầu hết, bạn không cần phải lo lắng về các cài đặt này trừ phi có gì đó không hoạt động hoặc bạn muốn sử dụng trình nền máy chủ thư khác trên máy chủ của mình.

Lưu ý: Máy chủ của chúng tôi có giới hạn email gửi đi là 5000 mỗi ngày. Nếu bạn cần phải gửi nhiều hơn 5000 email mỗi ngày, liên hệ với một trong những Hướng dẫn viên của chúng tôi để được hỗ trợ.

Xem thêm thông tin