Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Tìm máy chủ tên GoDaddy

Nếu bạn lưu trữ website với GoDaddy nhưng đăng ký miền ở nơi khác, bạn có thể quản lý DNS với GoDaddy bằng cách cập nhật máy chủ tên với nhà đăng ký miền. Bạn có thể tìm máy chủ tên của miền trong tài khoản GoDaddy rồi nhập thông tin này cho nhà đăng ký miền. Nếu đăng ký miền với GoDaddy, bạn có thể thay đổi máy chủ tên.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Chọn tên miền trong danh sách để truy cập trang Quản lý DNS.
  3. Tìm hồ sơ NS cho miền của bạn và ghi lại các giá trị. Sẽ luôn có hai hồ sơ NS riêng biệt và bạn sẽ cần cả hai.
    xem hồ sơ ns
  4. Tại trang của nhà đăng ký miền, nhập hai hồ sơ NS trong tài khoản GoDaddy vào trường máy chủ tên tương ứng.

Vui lòng chờ tối đa 48 giờ để mọi thay đổi có hiệu lực đầy đủ. Trong thời gian này, website, email và các dịch vụ tên miền khác của bạn có thể bị gián đoạn.

Bước có liên quan

  • Bạn cũng có thể quản lý DNS cho những miền đăng ký ở nơi khác nhưng không lưu trữ cùng chúng tôi bằng cách thêm Dịch vụ lưu trữ DNS.

Xem thêm thông tin

  • Chuyển miền sang GoDaddy sẽ giúp bạn quản lý DNS và dịch vụ lưu trữ trong một tài khoản duy nhất.