Búp bíp bóp… tính toán…tính toán … bắt đầu dãy 42…
Có vẻ như các robot điên cuồng này lại đang làm việc! Chúng đã giành quyền kiểm soát và dịch trang này ra tiếng địa phương của bạn. Các robot này thật sự chỉ có thiện ý trong trái tim kim loại của chúng. Chúng chỉ muốn giúp đỡ bạn! Hãy cho chúng tôi biết các robot làm việc như thế nào, với các nút ở phía dưới trang. Đi đến phiên bản Tiếng Anh

Tìm mức sử dụng inode

Các vấn đề về dung lượng ổ đĩa có thể do các tập tin lớn hoặc quá nhiều inode gây ra. Inode lưu trữ thông tin về tập tin và thư mục (thư mục), chẳng hạn như quyền sở hữu tập tin, chế độ truy cập (quyền đọc, ghi, thực thi) và loại tập tin. Số lượng inode tối đa, như dung lượng ổ đĩa, được đặt khi máy chủ được tạo.

Dấu hiệu

Một số triệu chứng của quá nhiều inode sẽ giống như các vấn đề về dung lượng ổ đĩa.

 • Bạn có thể nhận được email từ Plesk hoặc WHM cho biết giới hạn inode đang đạt đến hoặc đã bị vượt quá.
 • Bạn có thể nhận được các thông báo lỗi như Hết dung lượng ổ đĩa. Không thể ghi nội dung vào tập tin hoặc không thành công: Không còn dung lượng trên thiết bị.
 • Bạn có thể nhận được những lỗi này khi trên thực tế, có nhiều dung lượng ổ đĩa vật lý.
 • Máy chủ có thể bị treo hoặc mất nhiều thời gian để phản hồi khi cố gắng xem nội dung của một thư mục.

Cảnh báo: Bài viết này dành cho người dùng SSH nâng cao. Nếu bạn không biết mục đích của một tập tin hoặc thư mục, đừng xóa nó. Việc xóa các tập tin hoặc thư mục hệ thống là không thể phục hồi và có thể làm hỏng máy chủ (gỡ bỏ tất cả các trang).
 1. Bật quyền truy cập của quản trị viên trên máy chủ Thế hệ 3 hoặc Thế hệ thứ 4 nếu bạn chưa làm như vậy.
 2. Kết nối tới máy chủ với SSH (Secure Shell).
 3. Chuyển sang người dùng gốc .
 4. Để có cái nhìn tổng quan về việc sử dụng đĩa trên máy chủ, hãy sử dụng lệnh df.

  [root@server[~]: df
  Filesystem    1K-blocks  Used  Available Use% Mounted on
  /dev/ploop29904p1 125684164 11693260 107699656 10%  /
  devtmpfs      524288   60 524228  1% /dev
  tmpfs       524288   1 524287  1% /dev/shm
  tmpfs       524288  311 523977  1% /run
  tmpfs       524288   10 524278  1% /sys/fs/cgroup
  tmpfs       524288   1 524287  1% /run/user/1000
 5. Nếu bạn đã sử dụng hết các inode trong hệ thống tập tin chính của mình, nó có thể trông giống như ví dụ dưới đây:

[root@server[~]: df -i
Filesystem     Inodes  IUsed  IFree IUse% Mounted on
/dev/ploop29904p1 7864320 7864222   82 100% /
devtmpfs      524288   60 524228  1% /dev
tmpfs       524288    1 524287  1% /dev/shm
tmpfs       524288   311 523977  1% /run
tmpfs       524288   10 524278  1% /sys/fs/cgroup
tmpfs       524288    1 524287  1% /run/user/1000
 • Để xem phân phối inode trong thư mục làm việc hiện tại:

  find * -maxdepth 0 -type d -exec sh -c "echo -n {} ' ' ; ls -lR {} | wc -l" \;]]>
       
 • Vì vậy, nếu bạn chuyển sang thư mục gốc của máy chủ và chạy lệnh, nó sẽ tạo ra kết quả giống như sau:

  [root@server[~]: cd /
  root@server[/]: find * -maxdepth 0 -type d -exec sh -c "echo -n {} ' ' ; ls -lR {} | wc -l" \;
  backup 2
  boot 7
  dev 78
  etc 7769
  home 1448
  lost+found 2
  media 2
  mnt 2
  opt 11749
  proc 21481
  root 56
  run 393
  srv 2
  sys 1643
  tmp 11
  usr 231243
  var 7468179
  
 • Trong ví dụ này, bạn có thể thấy rằng thư mục var chứa phần lớn các inode. Để biết thêm chi tiết, di chuyển vào / var và chạy lại lệnh.

  Lưu ý: Điều quan trọng là phải đi sâu vào hệ thống tập tin để tách những gì thể xóa (như các tập tin bộ nhớ đệm) với những gì không thể xóa (như nội dung email của bạn).

  [root@server[/]: cd /var
  root@server[/var]: find * -maxdepth 0 -type d -exec sh -c "echo -n {} ' ' ; ls -lR {} | wc -l" \;
  adm 2
  cache 779
  cpanel 13698
  db 20
  empty 6
  games 2
  gopher 2
  installatron 48856
  kerberos 10
  lib 13004
  local 2
  log 419
  named 49
  nis 2
  opt 2
  preserve 2
  spool 7391257
  tmp 29
  www 18
  yp 2
       
 • Trong ví dụ trên, bạn có thể thấy rằng thư mục / var / spool là nơi phần lớn các inode đang được sử dụng. Chúng tôi biết rằng đây là nơi đặt hàng đợi email trên máy chủ WHM / cPanel, vì vậy chúng tôi có thể đi đến kết luận rằng chúng tôi gặp sự cố với quá nhiều email cần được giải quyết.

  Không ra khỏi inodes?

  Quá nhiều inode trong một thư mục có thể gây ra các vấn đề về hiệu suất, ngay cả khi các inode không bị cạn kiệt trên máy chủ. Điều này có thể đáng chú ý hơn nếu bạn có một số thư mục với hơn 1.024 inode.

  Để quét tất cả các thư mục trên máy chủ và liệt kê 20 thư mục có số lượng inode lớn nhất, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

  find / -xdev -printf '%h\n' | sort | uniq -c | sort -k 1 -n | tail -20]]>
       

  Đầu ra của lệnh sẽ giống như sau:

  [root@server ~]# find / -xdev -printf '%h\n' | sort | uniq -c | sort -k 1 -n | tail -20
    2180 /home/onecool/public_html/wp-content/uploads/2018/05
    2180 /home/onecool/public_html/wp-content/uploads/2019/07
    2271 /home/onecool/public_html/wp-content/uploads/2019/05
    2683 /home/onecool/public_html/wp-content/uploads/2020/11
    2768 /home/onecool/public_html/wp-content/uploads/2020/09
    2822 /home/onecool/public_html/wp-content/uploads/2019/12
    2929 /home/onecool/public_html/wp-content/uploads/2020/06
    3064 /home/onecool/public_html/wp-content/uploads/2020/04
    3100 /home/onecool/public_html/wp-content/uploads/2020/07
    3186 /home/onecool/public_html/wp-content/uploads/2020/08
    3332 /home/onecool/public_html/wp-content/uploads/2020/01
    3354 /home/onecool/public_html/wp-content/uploads/2019/11
    3445 /home/onecool/public_html/wp-content/uploads/2020/02
    3706 /home/onecool/public_html/wp-content/uploads/2019/09
    3743 /home/onecool/public_html/wp-content/uploads/2020/03
    3846 /opt/cpanel/ea-openssl11/share/doc/openssl/html/man3
    3846 /opt/cpanel/ea-openssl11/share/man/man3
    3964 /home/onecool/public_html/wp-content/uploads/2019/08
    4845 /home/onecool/public_html/wp-content/uploads/2020/05
    5078 /home/onecool/public_html/wp-content/uploads/2020/10
       
 • Khi bạn đã xác định được mục đích sử dụng, bạn có thể xóa nội dung và tìm cách ngăn sự cố xảy ra lần nữa.
 • Các bước liên quan

  Xem thêm thông tin

  • Các chuyên gia máy chủ của chúng tôi có thể thực hiện các bước này với một khoản phí. Để biết thêm thông tin về Dịch vụ chuyên gia của chúng tôi, vui lòng truy cập menu Dịch vụ chuyên gia của chúng tôi.  Bài này có hữu ích không?
  Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
  Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
  Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.