Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Tìm tên máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn

Nếu website của bạn sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ nội dung (ví dụ: WordPress, Drupal), bạn sẽ cần tên máy chủ cơ sở dữ liệu để kết nối website với cơ sở dữ liệu của bạn.

Để tìm tên máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn, hãykiểm tra loại tài khoản lưu trữ của bạn và chọn tùy chọn chính xác từ bảng bên dưới.

Loại dịch vụ lưu trữ tên máy chủ cơ sở dữ liệu
cPanel Sử dụng localhost
Plesk Tìm chi tiết cơ sở dữ liệu
WordPress được quản lý Tìm chi tiết cơ sở dữ liệu

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin

  • Nếu bạn sử dụng WordPress và gặp phải Lỗi khi thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu trên trang của mình, bạn nên cập nhật chuỗi kết nối sau khi có chi tiết cơ sở dữ liệu chính xác.