Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tìm tên người dùng cho máy chủ Gen 4 của tôi

Đây là cách tìm tên người dùng cho VPS thế hệ thứ 4 hoặc Máy chủ chuyên dụng của bạn. Bạn cần tên người dùng để kết nối qua SSH hoặc kết nối với máy chủ qua Máy tính từ xa (RDC) .

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, nhấp vào Máy chủ, bên cạnh máy chủ Thế hệ thứ 4 bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
  3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, ở đầu trang, chọn Cài đặt .
    chọn cài đặt
  4. Trong phần Truy cập , tên người dùng của bạn nằm bên dưới Thông tin đăng nhập .

Thông tin thêm