Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ VPS4 Trợ giúp

Tìm tên người dùng cho máy chủ Thế hệ thứ 4

Bạn cần biết tên người dùng của mình để kết nối với máy chủ qua SSH hoặc Máy tính từ xa (RDC).

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. In your My Products page, click Servers, and next to the Generation 4 server you want to use, click Manage.
  3. Trong phần Cài đặt, tên người dùng của bạn sẽ nằm trong Thông tin đăng nhập.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.