Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tìm tên người dùng FTP của tôi trong Dịch vụ lưu trữ Windows

Để tải nội dung lên website Dịch vụ lưu trữ Windows, bạn cần có tên người dùng và mật khẩu FTP. Bài viết này chỉ cho bạn cách tìm tên người dùng của bạn.

Lưu ý: Chúng tôi tự động tạo mật khẩu FTP khi bạn thiết lập tài khoản. Đây là cách thay đổi mật khẩu đó thành mật khẩu mà bạn biết.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm.
  2. Chọn Lưu trữ web , và bên cạnh tài khoản Lưu trữ Windows mà bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý .
  3. Trong phần Cài đặt , Đăng nhập Plesk cũng là tên người dùng FTP chính. Nếu bạn đang tìm kiếm một tên người dùng FTP khác (như một người dùng FTP khác mà bạn đã thêm vào tài khoản), hãy tiếp tục với bước tiếp theo.
  4. Chọn Quản trị viên Plesk .
  5. Trong trang Plesk Websites & Domains , chọn Truy cập FTP .

    Lưu ý: Nếu bạn không thấy bất kỳ biểu tượng nào để chọn, hãy chọn Hiển thị thêm ở giữa trang, sau đó chọn Truy cập FTP .

  6. Danh sách Tài khoản FTP hiển thị các tên người dùng FTP khác cho tài khoản.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin