Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Tìm thông tin đăng nhập/tên người dùng FTP của bạn

Để tải nội dung lên website của bạn, bạn cần tên người dùng và mật khẩu FTP. Bài viết này chỉ cho bạn cách tìm tên người dùng của bạn, nếu bạn cần trợ giúp tìm mật khẩu, hãy xem Đặt lại tên người dùng và mật khẩu FTP của bạn..

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Trong mục Tập tin, nhấp Tài khoản FTP.

Tên người dùng/thông tin đăng nhập tài khoản FTP của bạn hiển thị trong cột Đăng nhập bên cạnh người dùng.

Người dùng cPanel chính của bạn hiển thị như tài khoản đầu tiên trong mục Tài khoản FTP đặc biệt.

Tất cả tên người dùng bên cạnh người dùng chính bao gồm @[tên miền chính tài khoản của bạn] — bạn phải sử dụng toàn bộ tên người dùng khi kết nối với tài khoản này thông qua FTP.

Trong cPanel, bạn không thể thay đổi tên người dùng/thông tin đăng nhập tài khoản FTP hoặc đường dẫn của chúng. Tuy nhiên, bạn có thể loại bỏ một tài khoản FTP, và sau đó tạo một tài khoản mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Tài liệu có liên quan

FTP: Cách tải lên các tập tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.