Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Tìm thông tin đăng nhập/tên người dùng FTP của bạn

Để tải nội dung lên website của bạn, bạn cần tên người dùng và mật khẩu FTP. Bài viết này chỉ cho bạn cách tìm tên người dùng của bạn, nếu bạn cần trợ giúp tìm mật khẩu, hãy xem Đặt lại tên người dùng và mật khẩu FTP của bạn..

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý

Trong mục tên miền chính của bạn, tên người dùng FTP hiển thị như Người dùng hệ thống.

Tài liệu có liên quan


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.