Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Tìm thông tin đăng nhập/tên người dùng FTP của bạn

Để tải nội dung lên website của bạn, bạn cần tên người dùng và mật khẩu FTP. Bài viết này chỉ cho bạn cách tìm tên người dùng của bạn, nếu bạn cần trợ giúp tìm mật khẩu, hãy xem Đặt lại tên người dùng và mật khẩu FTP của bạn..

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Từ mục Cài đặt, nhấp Người dùng FTP.

Tên người dùng FTP của bạn hiển thị.

Nếu bạn có một tài khoản lưu trữ web Linux hoặc Windows IIS7, bạn có thể thay đổi tên người dùng FTP chính của mình bằng cách nhấp Hành động, và sau đó Thay đổi mật khẩu. Để xem bạn có một tài khoản lưu trữ web hay không, hãy truy cập Tôi có loại tài khoản lưu trữ nào?

Tài liệu liên quan


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.