Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Tìm URL CalDAV cho lịch Professional Email

Sử dụng URL CalDAV để đồng bộ hóa lịch của bạn trên các thiết bị khác nhau và chia sẻ lịch với website của bạn.

 1. Đăng nhập vào Webmail. Sử dụng địa chỉ và mật khẩu Professional Email của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
 2. Ở góc trên bên trái, chọn Lịch.
  Chọn biểu tượng lịch
 3. Chọn lịch của bạn và mở menu của lịch đó.
  Chọn biểu tượng ba vạch bên cạnh lịch
 4. Chọn Thuộc tính.
  Chọn Thuộc tính
 5. Chọn bảng tạm để sao chép URL CalDAV.
  Sao chép URL CalDAV

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.