Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Tìm URL CalDAV cho lịch Professional Email

Sử dụng URL CalDAV để đồng bộ hóa lịch của bạn trên các thiết bị khác nhau và chia sẻ lịch với website của bạn.

 1. Đăng nhập vào Webmail. Sử dụng địa chỉ và mật khẩu Professional Email của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
 2. Ở góc trên bên trái, chọn Lịch.
  Chọn biểu tượng lịch
 3. Chọn lịch của bạn và mở menu của lịch đó.
  Chọn biểu tượng ba vạch bên cạnh lịch
 4. Chọn Thuộc tính.
  Chọn Thuộc tính
 5. Chọn bảng tạm để sao chép URL CalDAV.
  Sao chép URL CalDAV

Xem thêm thông tin