Tiến hành truy nguyên lộ tuyến trong Mac OS X

Nếu bạn đang chạy Mac® OS X, thì bạn có thể dùng ứng dụng Tiện ích mạng có sẵn trong Mac OS X để tiến hành truy nguyên lộ tuyến.

Cách tiến hành truy nguyên lộ tuyến trong Mac OS X

  1. Khởi chạy Tiện ích mạng.

    Bạn có thể thực hiện việc này qua Spotlight của Mac OS X bằng cách nhập Tiện ích mạng, rồi bấm vào Kết quả khớp hàng đầu.

  2. Nhấp vào Truy nguyên lộ tuyến.
  3. Nhập tên miền bạn muốn truy nguyên lộ tuyến.
    • ví dụ: email.coolexample.com
  4. Nhấp vào Truy nguyên.
  5. Chọn kết quả, rồi bấm chuột phải và chọn Sao chép hoặc nhấn COMMAND+C để sao chép văn bản.
  6. Dán văn bản vào trình soạn thảo văn bản (TextEdit, v.v.) và lưu tập tin.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.