Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Tiếp thị qua email bản demoHãy xem và khám phá Tiếp thị qua email
Cài đặt một chiến dịchCài đặt chiến dịch đầu tiên của bạn
Tối ưu hóa chiến dịchHãy xem tất cả phương thức tuyệt vời bạn có thể tùy chỉnh chiến dịch tiếp thị của mình
Các cài đặt chiến dịch nâng caoCác mẹo và thủ thuật tiếp thị qua email nâng cao
Giới thiệu toàn diện về hình ảnhHãy thu hút sự chú ý với hình ảnh nổi bật cho các chiến dịch tiếp thị qua email của bạn
Các tính năng tiện ích bổ sung và mạng xã hộiHãy khám phá tiện ích bổ sung Tiếp thị qua email và các trình cắm phương tiện xã hội.
Giới thiệu toàn diện về phân tíchCác mẹo và thủ thuật cho tiện ích bổ sung của Google Analytics để bạn khám phá phân tích và số liệu thống kê của chiến dịch
Xử lý sự cốThông tin xử lý sự cố Tiếp thị qua email