Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Tạo địa chỉ email chuyển tiếp

Bạn có thể sửa địa chỉ email chuyển tiếp hiện tại để thêm hoặc xóa hộp thư đến của các email khác. Khi bạn thêm địa chỉ email khác, các email nhận được sau này sẽ được chuyển tiếp thẳng tới hộp thư đến của những email đó.

  1. Đăng nhập vào bảng điều khiển Email & Office rồi nhấp vào Chuyển tiếp.
    Nhấp vào Chuyển tiếp
  2. Tìm đến địa chỉ email chuyển tiếp, chọn Tùy chọn rồi nhấp vào Sửa.
    Chọn Sửa
  3. Thêm hoặc xóa các địa chỉ email rồi nhấp vào Lưu. Khi đã lưu các thay đổi, bạn sẽ thấy những nội dung cập nhật hiển thị trên trang Địa chỉ chuyển tiếp email.
    Nhấp vào Lưu

Các bước liên quan

  • Bạn có thể quay lại trang Địa chỉ chuyển tiếp email để thêm, sửa hoặc xóa các địa chỉ chuyển tiếp email.

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.