Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Tạo địa chỉ email chuyển tiếp

Tạo một địa chỉ email chuyển tiếp mới để tự động gửi email trực tiếp đến địa chỉ email bạn chọn. Ví dụ: bạn có thể chuyển tiếp thư được gửi tới bộ phận bán hàng hoặc nhân sự đến các hộp thư được chỉ định.

  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy).
  2. Chọn Địa chỉ chuyển tiếp > Thêm Địa chỉ chuyển tiếp.
  3. Nhập Địa chỉ chuyển tiếp. Tên này cần phải là tên mới vì không thể tạo địa chỉ chuyển tiếp cho các địa chỉ email hiện có.
  4. Nhập (các) địa chỉ email bạn muốn Chuyển tiếp đến và chọn Lưu.
    coolexample.com được nhập làm email chuyển tiếp đi còn jane@coolexample.com được nhập làm email chuyển tiếp đến
  5. Địa chỉ chuyển tiếp email mới sẽ hiển thị trên trang Địa chỉ chuyển tiếp email cùng (các) địa chỉ email được chuyển tiếp đến.
    Địa chỉ email chuyển tiếp sales@coolexample.com với mũi tên trỏ đến jane@coolexample.com

Bước có liên quan

  • Quay lại trang Địa chỉ chuyển tiếp email để thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các địa chỉ chuyển tiếp email.

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.