Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Tạo địa chỉ email trong Trung tâm quản lý không gian làm việc

Sau khi mua một gói email hoặc nếu bạn có sẵn các điểm tín dụng email miễn phí, bạn có thể tạo các địa chỉ email tùy chỉnh với miền của bạn. Địa chỉ và tài khoản email mới của bạn sẽ sẵn sàng để sử dụng trong vòng 90 phút. Sau khi đã có, bạn có thể truy cập email của mình tại email.secureserver.net.

Nếu bạn đang sử dụng Trung Tâm kiểm soát email, vui lòng xem

.

Tạo tài khoản email mới

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản.
 2. Nhấp Email.
 3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Khởi chạy.

  LƯU Ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn cài đặt địa chỉ email và bạn muốn sử dụng Tín dụng email miễn phí hiện có, thì bên cạnh tài khoản bạn muốn sử dụng, hãy bấm vào Cài đặt, chọn tín dụng tài khoản bạn muốn sử dụng (bao gồm: loại, kích cỡ và vùng), chọn miền hoặc sản phẩm bạn muốn kết hợp với tài khoản Email này, rồi bấm vào Cài đặt. Bây giờ, quay lại danh sách Email và, bên cạnh tài khoản bạn muốn sử dụng, bấm vào Khởi chạy. (Bạn có thể cần làm mới trình duyệt để gói email mới xuất hiện trong danh sách của bạn.)

 4. Ở phía trên cùng của danh sách địa chỉ email, nhấp Tạo. Cửa sổ Tạo tài khoản hiển thị gói email thường sử dụng nhất, được chọn theo mặc định.
 5. Tùy chọn: Để sử dụng gói email khác, dưới Email, nhấp Thay đổi gói. Trên tab Email, từ danh sách Gói, chọn tín dụng email miễn phí có sẵn. Sau đó, nếu bạn chưa có, chọn Khu vực nơi bạn đang sử dụng tài khoản email này, chọn tên miền mà bạn muốn sử dụng, và sau đó nhấp vào OK.
 6. Nhập Địa chỉ email bạn muốn tạo. Ví dụ, yourname@coolexample.com.
 7. Nhập và xác nhận Mật khẩu cho địa chỉ email mới.
 8. Đọc và đồng ý với các điều khoản của dịch vụ.
 9. Nếu bạn đang tạo địa chỉ email cơ bản và không muốn cấu hình tùy chọn bổ sung, nhấp Tạo. Nếu không, tiếp tục phần tiếp theo, Cấu hình tùy chọn bổ sung.

Cấu hình tùy chọn bổ sung

Tùy chọn, bạn có thể nhấp Hiển thị tùy chọn bổ sung để cấu hình thêm cho địa chỉ email này.

LƯU Ý: Để Tùy chọn bổ sung hiển thị mặc định trong lần tiếp theo khi bạn tạo tài khoản mới, nhấp vào biểu tượng nhấn ghim để ghim mở phần này. Nhấp vào nhấn ghim lần nữa để bỏ ghim và phần tùy chọn bổ sung mặc định sẽ đóng.

Để cấu hình Tùy chọn email bổ sung

 1. Trên tab Email, bạn có thể chọn như sau:
  Gói
  Chọn gói email khác để tạo địa chỉ email này.
  Hạn ngạch
  Nhập số lượng không gian lưu trữ cho địa chỉ email.
  Thực hiện điều này một tài khoản nhận tất cả
  Chọn tùy chọn này để đặt địa chỉ này là địa chỉ nhận tất cả (catchall) - là địa chỉ được chỉ định để nhận tất cả các tin nhắn được gửi đến từ bất kỳ địa chỉ email không chính xác nào cho tên miền này.
  Gửi bản sao tới
  Nhập địa chỉ email bổ sung mà bạn muốn gửi bản sao của các tin nhắn gửi đến tài khoản này.
  Chuyển tiếp SMTP mỗi ngày
  Chọn số lượng chuyển tiếp SMTP để gán cho địa chỉ này.
  Để biết thêm thông tin, xem Quản lý phần chuyển tiếp SMTP của tài khoản email của bạn.
  Bật lọc THƯ RÁC
  Chọn theo mặc định, tùy chọn này cho phép lọc thư rác.
  Bạn có thể chọn cách thư rác được xử lý cho địa chỉ này.
 2. Bạn có thể tùy ý chọn Bật trả lời tự động để cấu hình thư trả lời tự động cho bất kỳ thư nào được gửi đến địa chỉ này. Nhập hoặc chọn các mục sau:
  Tần suất trả lời
  Chọn Một lần cho mỗi người gửi để gửi một thư trả lời tự động cho mỗi người gửi, bỏ qua các thư khác từ họ.
  Chọn Một lần cho mỗi thư để gửi thư trả lời tự động cho từng thư bạn nhận được trong tài khoản.
  Trả lời từ
  Chọn để gửi thư trả lời từ chính địa chỉ email của bạn hoặc chọn Khác, rồi nhập địa chỉ email khác.
  Tiêu đề trả lời
  Để hiển thị tiêu đề ban đầu từ chuỗi thư, hãy chọn Trả lời tự động [tiêu đề ban đầu].
  Để nhập tiêu đề tùy chỉnh, hãy chọn Khác, rồi nhập tiêu đề.
  Thời gian bắt đầu và Thời gian kết thúc
  Đặt thời hạn cho thư trả lời tự động.
  Thư
  Nhập nội dung cần thêm vào thư trả lời tự động.
  Ví dụ: tôi đi ra ngoài.
 3. Bấm vào Tạo.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.