Tạo bài đăng blog

Your website's blog feature lets you write a new post, format it, add a photo, and publish it right away. Or, if you still thinking about what to say, just jot down an idea. Since even drafts are saved automatically, you can finish it when you're ready and publish it then. (The blog feature supports only English.)

Lưu ý: Trước khi bắt tay vào viết bài đăng blog, hãy nhớ thêm phần trang vào website để hiển thị bài đăng. Hãy xem Lưu trữ một blog trên website của tôi.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
 2. Nhấp vào Sửa/Sửa trang.
 3. Nhấp vào bảng điều khiển Blog của tôi.
  nhấp vào blog của tôi
 4. Trong cửa sổ Bài đăng blog, nhấp vào Bài đăng mới.
  nhấp vào nút bài đăng mới
 5. Bắt đầu bằng cách nhấp vào Gõ tiêu đề và nhập tiêu đề của bạn.
  nhập tiêu đề và văn bản
 6. Để viết phần chính của bài đăng, nhấp vào dòng Bắt đầu viết… rồi nhập văn bản.
 7. Để định dạng hoặc liên kết bất kỳ văn bản nào, chọn văn bản đó để hiển thị thanh công cụ. Bạn có thể dùng thanh công cụ này để áp dụng những định dạng bạn cần.
  văn bản được chọn để định dạng hoặc liên kết
 8. Khi bạn nhấn Enter/Return để bắt đầu một đoạn văn mới, bạn có thể gõ tiếp để thêm văn bản. Hoặc nhấp vào biểu tượng dấu cộng vừa hiện ra để chèn ảnh hoặc đường chia ngang.
  chèn ảnh hoặc đường chia
 9. Trong mục Thư viện hình ảnh, nhấp vào tab Hình ảnh đã tải lên để sử dụng một trong những hình ảnh của bạn. Hoặc nhấp vào tab Kho ảnh miễn phí, nhập từ khóa liên quan, rồi nhấp vào Tìm kiếm để tìm ảnh miễn phí liên quan.
  tải lên ảnh của bạn hoặc chọn ảnh miễn phí
 10. Khi tìm thấy một ảnh mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào ảnh đó để thêm một dấu kiểm màu xanh lá, rồi nhấp vào Chèn ảnh. Ảnh đó sẽ được thêm vào bài đăng blog.
 11. Khi bạn sẵn sàng chia sẻ bài đăng, nhấp vào Đăng tải.
  bài đăng sẵn sàng để đăng tải

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.