Tạo bài đăng mạng xã hội

Kết nối với đối tượng bạn muốn tiếp cận trên Facebook, Google Doanh nghiệp của tôi và Twitter.

Trước khi bắt đầu, hãy chuẩn bị thông điệp của bạn. Sử dụng công cụ Trình tạo nội dung để tạo ảnh và hình ảnh riêng thu hút sự chú ý của người xem. Sau khi có thông điệp và hình ảnh, bạn đã sẵn sàng bắt đầu rồi!

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn đến Website Builder hoặc Tiếp thị trực tuyến rồi chọn Quản lý bên cạnh website bạn muốn.
 3. Từ Bảng điều khiển, truy cập vào Tiếp thị > Mạng xã hội.
 4. Bắt đầu bài đăng của bạn.
  • Vui lòng chọnBắt đầu lại từ đầu và viết một chú thích. Chọn một ảnh hay tải lên một ảnh mới. Thêm nhiều hình ảnh nếu bạn thích.
  • Hay chọn Tạo bài đăng Mạng xã hội để khởi chạy Trình tạo nội dung. Chọn một mẫu, bắt đầu tùy chỉnh và khi bạn sẵn sàng, vui lòng chọn Tiếp tục để thêm một chú thích và chuẩn bị chia sẻ bài đăng của bạn.
 5. Chọn nền tảng mạng xã hội bạn muốn đăng lên: Facebook, Twitter và Google Doanh nghiệp của tôi. Làm theo lời nhắc để kết nối nếu bạn chưa kết nối.
 6. Chọn Xem trước bài đăng.
 7. Tùy chỉnh bài đăng cho mỗi kênh và chọn thời điểm đăng tải (ngay bây giờ hoặc để sau).
 8. Chọn Đăng tải để đăng tải ngay hoặc Lên lịch để đăng tải vào lúc khác.

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.