Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Tạo cơ sở dữ liệu MySQL

Bạn có thể tạo các cơ sở dữ liệu MySQL trong tài khoản lưu trữ cho website của bạn sử dụng.

Cách cài đặt cơ sở dữ liệu cho website của bạn

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Trong phần Cơ sở dữ liệu, bấm vào Trình hướng dẫn cơ sở dữ liệu MySQL.
  5. In the New Database field, enter a name for your database, and then click Next Step.

    Your database name must be unique in our system. If you get an error message stating 'The database example_name already exists,' then click Go Back, and choose a new database name.

  6. Hoàn thành các trường Tên người dùng, Mật khẩu, và Mật khẩu (Lần nữa), rồi bấm vào Tạo người dùng.
  7. Chọn các đặc quyền sẽ cấp cho người dùng, rồi bấm vào Bước tiếp theo.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.