Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Tạo các cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MS SQL

Bạn có thể tạo các cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MSSQL trên tài khoản lưu trữ cho website của bạn sử dụng.

Trong Bảng điều khiển Parallels Plesk, bạn tạo cơ sở dữ liệu, rồi tạo người dùng mới cho cơ sở đó hoặc cấp quyền truy cập cho người dùng hiện có.

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Đi đến tab Website & miền.
  5. Bấm vào Cơ sở dữ liệu.
  6. Bấm vào Thêm cơ sở dữ liệu mới.
  7. Hoàn thành các trường Tên cơ sở dữ liệuLoại rồi bấm vào OK.
  8. Chọn Tạo người dùng cơ sở dữ liệu mới nếu bạn muốn tạo người dùng mới cho cơ sở dữ liệu này, rồi nhập tên người dùng và mật khẩu. Nếu không, hãy bỏ chọn tùy chọn đó.
  9. Nhấp OK.

Nếu bạn cần tạo thêm người dùng, đi đến thẻ Người dùng và nhấp Tạo Người dùng cơ sở dữ liệu mới.

LƯU Ý: Mỗi người dùng cơ sở dữ liệu chỉ có thể truy cập một loại cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, bạn có thể tạo nhiều người dùng có tên giống nhau cho mỗi loại cơ sở dữ liệu.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.