Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Tạo CSR (yêu cầu xác thực chứng nhận)

Sau khi bạn mua chứng nhận SSL và tài khoản của bạn có tín dụng, bạn cần phải tạo yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR) cho tên miền (hoặc tên chung) của website rồi mới có thể yêu cầu chứng nhận SSL.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng chứng nhận SSL trên tên miền chính của tài khoản dịch vụ lưu trữ dùng chung thuộc về GoDaddy, bạn không cần tạo CSR; chúng tôi sẽ giúp bạn xử lý việc đó.

Cách bạn tạo CSR phụ thuộc vào loại chứng nhận bạn yêu cầu cũng như hệ điều hành/bảng điều khiển của bạn.

Loại chứng nhận Làm theo hướng dẫn sau
Chứng nhận SSL

Bạn có thể tạo CSR trên máy chủ của mình trước khi yêu cầu chứng nhận SSL hoặc chúng tôi có thể tạo CSR cho bạn bằng Trình hướng dẫn yêu cầu SSL. Nhấp vào loại máy chủ để xem hướng dẫn:

Đối với các loại máy chủ khác, hãy xem phần "thông tin thêm" bên dưới.

Xác thực mã/trình điều khiển

Chứng nhận của chúng tôi tương thích với mọi loại máy chủ web, kể cả khi chúng tôi không có hướng dẫn về CSR cho những loại máy chủ đó. Vui lòng tham khảo tài liệu về máy chủ của bạn để biết thêm thông tin về cách tạo CSR nếu bạn không tìm thấy hướng dẫn bạn cần ở trên.

Bước tiếp theo

Sau khi tạo CSR, bạn cần yêu cầu chứng nhận của mình. Cách yêu cầu chứng nhận phụ thuộc vào loại chứng nhận bạn có:

Loại Bước tiếp theo
Chứng nhận chứng thực Thông thường, Cao cấp hoặc Mở rộng Yêu cầu chứng nhận SSL
Chứng nhận xác thực mã hoặc trình điều khiển Yêu cầu mã hoặc chứng nhận trình điều khiển ký

Thông tin thêm

Hướng dẫn khác về CSR:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.