Tạo CSR (yêu cầu xác thực chứng nhận)

Để yêu cầu chứng nhận SSL cho máy chủ hay chứng nhận xác thực mã/trình điều khiển, bạn phải tạo yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR). Thao tác này xác nhận máy chủ nào sẽ sử dụng chứng nhận, cũng như những tên miền (tên thường gọi) bạn sẽ sử dụng cho các chứng nhận SSL.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng chứng nhận SSL trên một tài khoản GoDaddy dùng chung, bạn không cần tạo CSR; chúng tôi sẽ giúp bạn xử lý việc đó.

Cách bạn tạo CSR phụ thuộc vào loại chứng nhận bạn yêu cầu cũng như hệ điều hành/bảng điều khiển của bạn.

Chứng nhận SSL Xác thực mã/trình điều khiển

Hướng dẫn khác về CSR:

Chứng nhận của chúng tôi tương thích với mọi loại máy chủ web, kể cả khi chúng tôi không có hướng dẫn về CSR cho những loại máy chủ đó.


Bài này có hữu ích không?
Thanks for your feedback. To speak with a customer service representative, please use the support phone number or chat option above.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Tell us what was confusing or why the solution didn’t solve your problem.