Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Tạo Hồ sơ DNS cho Office 365 với một Tên miền tại Network Solutions

Chúc mừng bạn gần đây đã mua được công cụ có năng suất tốt nhất — Microsoft® Office 365 từ GoDaddy. Do bạn đang lưu trữ tên miền tại Network Solutions®, chúng tôi đã tạo một quy trình đơn giản theo từng bước để bạn thực hiện để kích hoạt và chạy email.

Nhưng, trước hết, hãy vào DNS của miền để có thể cập nhật các cài đặt cho CNAMES, Hồ sơ MX, và Hồ sơ SRV của bạn.

Ban đầu có thể mất 24-36 giờ để cập nhật DNS của bạn.

Để đi đến các Cài đặt DNS của bạn

 1. Đăng nhập Tài khoản Network Solutions của bạn.
 2. Trong mục Tên miền của tôi , nhấp Chỉnh sửa DNS.
 3. Nếu bạn có nhiều tên miền, nhấp vào tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấp Chỉnh sửa DNS.
 4. Trong khu vực Quản lý , nhấp Chỉnh sửa Hồ sơ DNS Nâng cao, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Hồ sơ TXT — nhấp Chỉnh sửa Hồ sơ TXT, rồi nhập thông tin mà chúng tôi đã gửi cho bạn qua email.
  • CNAME — nhấp Chỉnh sửa Hồ sơ CNAME, rồi nhập thông tin mà chúng tôi đã gửi cho bạn qua email.
  • Hồ sơ MX — nhấp Chỉnh sửa Hồ sơ MX , rồi nhập thông tin mà chúng tôi đã gửi cho bạn qua email.
  • Hồ sơ SRV — nhấp Chỉnh sửa Hồ sơ SRV , rồi nhập thông tin mà chúng tôi đã gửi cho bạn qua email.

Để có CÔNG TY_TÊN hãy kiểm tra cài đặt DNS của bạn

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản của bạn.
 2. Nhấp Email và Năng suất Office 365, và sau đó nhấp Quản lý bên cạnh chương trình mà bạn muốn sử dụng.
 3. Nhấp Tôi đã cập nhật những cài đặt này. Vui lòng kiểm tra!

Bạn đã cài đặt xong! Bây giờ tất cả những gì bạn cần làm là nhấp Kiểm tra thư ngay để bắt đầu sử dụng BFF năng suất mới nhất của bạn.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.