Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Tạo Hồ sơ TXT cho Office 365 với một Tên miền tại eNom

Chúc mừng bạn gần đây đã mua được công cụ có năng suất tốt nhất — Microsoft® Office 365 từ GoDaddy. Do bạn đang lưu trữ tên miền tại eNom®, chúng tôi đã tạo một quy trình đơn giản theo từng bước để bạn thực hiện để kích hoạt và chạy email.

Nhưng trước hết, vào DNS của miền để có thể cập nhật các cài đặt cho Hồ sơ TXT của bạn.

Ban đầu có thể mất 24–36 giờ để cập nhật DNS của bạn.

Để nhập một Hồ sơ TXT

 1. Đăng nhập Tài khoản của tôi.
 2. Trong mục Miền , nhấp Đã đăng ký.
 3. Nếu bạn có nhiều tên miền, nhấp vào tên miền mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Trong khu vực Quản lý miền , chọn Hồ sơ lưu trữ.
 5. Nhập các thông tin cài đặt sau:
  • Tên máy chủ@
  • Loại hồ sơTXT
  • Địa chỉNhập Giá trị TXT mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn.
 6. Nếu bạn cần thêm nhiều hồ sơ TXT hơn, nhấp hàng mới.
 7. Nhấp Lưu khi bạn đã hoàn tất việc thêm hồ sơ TXT.

Để yêu cầu GoDaddy kiểm tra hồ sơ TXT của bạn

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản của bạn.
 2. Nhấp Email và Năng suất Office 365, và sau đó nhấp Quản lý bên cạnh chương trình mà bạn muốn sử dụng.
 3. Nếu có thể, chọn eNom cho nhà cung cấp Máy chủ tên miền của bạn, rồi nhấp Tôi cài đặt hồ sơ TXT của tôi. Vui lòng kiểm tra!

Giờ chúng tôi đã xác minh được tên miền của bạn, bạn cần cài đặt một số hồ sơ DNS để email của bạn được chuyển hướng đến đúng địa chỉ.

Để biết thêm thông tin về cách tạo những hồ sơ này, xem Tạo các hồ sơ DNS cho Office 365 với một tên miền tại eNom.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.