Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Tạo một tập tin sao lưu để xuất thông tin tài khoản email của tôi

Việc tạo tập tin sao lưu Outlook sẽ giúp bạn lưu và xuất email, danh bạ và thông tin lịch. Bạn sẽ nhập được bản sao lưu của mình vào dịch vụ email, gói email mới hoặc phiên bản Outlook mới. Bản xuất không chứa siêu dữ liệu như các thuộc tính thư mục (chế độ xem, quyền và cài đặt Tự động lưu trữ), quy tắc thư và danh sách người gửi bị chặn.

Lưu ý: GoDaddy không hỗ trợ thao tác thủ công để sao lưu hoặc nhập Tập tin dữ liệu Outlook (.pst và .ost).

Windows (.PST) Mac (.OLM)
Tạo một tập tin sao lưu Outlook 2016/2013 Tạo một tập tin sao lưu Outlook 2016
Tạo một tập tin sao lưu Outlook 2010 Tạo một tập tin sao lưu Outlook 2011
Tạo một tập tin sao lưu Outlook 2007

Tạo một tập tin sao lưu Outlook 2016/2013 (Windows)

 1. Khởi động Outlook.
 2. Ở đầu dải băng Outlook, chọn Tập tin.
 3. Chọn Mở & xuất rồi nhấp vào Nhập/xuất.
 4. Chọn Xuất sang tệp.
 5. Nhấp vào Tập tin dữ liệu Outlook (.pst), rồi nhấp vào Tiếp theo.
 6. Chọn tên tài khoản email cần xuất. Mỗi lần chỉ xuất được thông tin cho một tài khoản.
 7. Hãy nhớ chọn hộp Bao gồm cả thư mục con. Như vậy, mọi thông tin trong tài khoản đều sẽ được xuất: Lịch, danh bạ và hộp thư đến. Chọn Tiếp theo.
 8. Nhấp vào Duyệt để chọn vị trí lưu Tập tin dữ liệu Outlook (.pst). Nhập tên tập tin, rồi nhấp vào OK để tiếp tục.
 9. Nếu bạn xuất sang một Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) hiện có thì trong Tùy chọn, hãy chỉ định việc cần làm khi xuất mục đã có trong tập tin.
 10. Bấm vào Hoàn tất.
 11. Outlook bắt đầu xuất ngay, trừ phi bạn tạo Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) mới hoặc dùng tập tin được bảo vệ bằng mật khẩu.
  • Nếu tạo Tập tin dữ liệu Outlook (.pst), bạn có lựa chọn dùng mật khẩu để bảo vệ tập tin. Khi hộp thoại Tạo Tập tin dữ liệu Outlook xuất hiện, nhập mật khẩu vào trường Mật khẩu và trường Xác minh mật khẩu, rồi nhấp vào OK. Trong hộp thoại Mật khẩu Tập tin dữ liệu Outlook, nhập mật khẩu rồi nhấp vào OK.
  • Nếu bạn xuất sang một Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) hiện có được bảo vệ bằng mật khẩu, trong hộp thoại Mật khẩu Tập tin dữ liệu Outlook, nhập mật khẩu, rồi nhấp vào OK.
 12. Giờ thì dữ liệu Outlook của bạn đã ở trong tập tin .pst nên có thể di động. Để xem hướng dẫn cách nhập tập tin .pst, vui lòng tham khảo Nhập danh bạ, lịch và email trong Outlook.

Về đầu trang

Tạo một tập tin sao lưu Outlook 2010 (Windows)

 1. Khởi động Outlook.
 2. Ở đầu dải băng Outlook, chọn tab Tập tin rồi chọn Tùy chọn.
 3. Trong hộp Tùy chọn Outlook, chọn Nâng cao.
 4. Trong phần Xuất, chọn Xuất.
 5. Nhấp vào Xuất sang tập tin, rồi nhấp vào Tiếp theo.
 6. Nhấp vào Tập tin dữ liệu Outlook (.pst), rồi nhấp vào Tiếp theo.
 7. Chọn tên tài khoản email cần xuất. Mỗi lần chỉ xuất được thông tin cho một tài khoản.
 8. Hãy nhớ chọn hộp Bao gồm cả thư mục con. Như vậy, mọi thông tin trong tài khoản đều sẽ được xuất: Lịch, danh bạ và hộp thư đến. Chọn Tiếp theo.
 9. Nhấp vào Duyệt để chọn vị trí bạn muốn lưu Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) và để nhập tên tập tin. Nhấp vào OK để tiếp tục.
 10. Nếu bạn xuất sang một Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) hiện có thì trong Tùy chọn, hãy chỉ định việc cần làm khi xuất mục đã có trong tập tin.
 11. Nhấp vào Hoàn tất.
 12. Hoạt động xuất sẽ bắt đầu ngay, trừ phi bạn tạo Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) mới hoặc xuất vào một tập tin hiện có được bảo vệ bằng mật khẩu.
  • Nếu tạo Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) mới, bạn có lựa chọn dùng mật khẩu để bảo vệ tập tin. Khi hộp thoại Tạo Tập tin dữ liệu Outlook xuất hiện, nhập mật khẩu vào các hộp Mật khẩuXác minh mật khẩu, rồi nhấp vào OK. Trong hộp thoại Mật khẩu Tập tin dữ liệu Outlook, nhập mật khẩu, rồi nhấp vào OK.
  • Nếu bạn xuất sang một Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) hiện có được bảo vệ bằng mật khẩu, trong hộp thoại Mật khẩu Tập tin dữ liệu Outlook, nhập mật khẩu, rồi nhấp vào OK.
 13. Giờ thì dữ liệu Outlook của bạn đã ở trong tập tin .pst nên có thể di động. Bạn có thể xuất tập tin .PST của mình sang tài khoản email và dịch vụ email mới, gói email mới hoặc phiên bản Outlook mới.
Về đầu trang

Tạo một tập tin sao lưu Outlook 2007 (Windows)

 1. Khởi động Outlook.
 2. Ở đầu dải băng, chọn Tập tin.
 3. Chọn Nhập và xuất.
 4. Chọn Xuất sang tệp, rồi nhấp vào Tiếp theo.
 5. Nhấp vào Thư mục tập tin cá nhân (.pst), rồi nhấp vào Tiếp theo.
 6. Chọn tên tài khoản email cần xuất. Mỗi lần chỉ xuất được thông tin cho một tài khoản.
 7. Hãy nhớ chọn hộp Bao gồm cả thư mục con. Như vậy, mọi thông tin trong tài khoản đều sẽ được xuất: Lịch, danh bạ và hộp thư đến. Chọn Tiếp theo.
 8. Nhấp vào Duyệt để chọn vị trí bạn muốn lưu Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) và để nhập tên tập tin. Nhấp vào OK để tiếp tục.
 9. Nếu bạn xuất sang một Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) hiện có thì trong Tùy chọn, hãy chỉ định việc cần làm khi xuất mục đã có trong tập tin.
 10. Nhấp vào Hoàn tất.
 11. Hoạt động xuất sẽ bắt đầu ngay... trừ phi bạn đang tạo Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) mới hoặc xuất vào một tập tin .pst hiện có được bảo vệ bằng mật khẩu. Trong trường hợp đó, bạn sẽ thấy hộp thoại sau:
  • Nếu bạn muốn dùng mật khẩu bảo vệ cho tập tin .pst của mình: hãy nhập mật khẩu vào các hộp Mật khẩuXác minh mật khẩu, rồi nhấp vào OK. Trong hộp thoại Mật khẩu Tập tin dữ liệu Outlook, nhập mật khẩu, rồi nhấp vào OK.
  • Nếu bạn đang xuất sang một Thư mục tập tin cá nhân (.pst) hiện có được bảo vệ bằng mật khẩu, trong hộp thoại Mật khẩu Tập tin dữ liệu Outlook, nhập mật khẩu, rồi nhấp vào OK.
 12. Chọn OK nếu bạn không muốn bảo vệ tập tin của mình bằng mật khẩu. Nếu không:
 13. Giờ thì dữ liệu Outlook của bạn đã ở trong tập tin .pst nên có thể di động. Bạn có thể xuất tập tin .PST của mình sang tài khoản email và dịch vụ email mới, gói email mới hoặc phiên bản Outlook mới.

Về đầu trang

Tạo tập tin sao lưu Outlook 2016 (Máy Mac)

 1. Khởi động Outlook.
 2. Trên tab Công cụ, chọn Xuất. (Nếu bạn không thấy nút Xuất, hãy tìm nút Xuất trên menu Tập tin Outlook.)
 3. Trong hộp Xuất sang tập tin lưu trữ (.olm), chọn những tập tin bạn muốn xuất, rồi nhấp vào Tiếp tục.
 4. Trong hộp Lưu dưới dạng, ở mục Yêu thích, chọn thư mục Tải xuống rồi nhấp vào Lưu.
 5. Khi đã xuất dữ liệu, bạn sẽ nhận được thông báo và cần chọn Hoàn tất.
 6. Giờ thì dữ liệu Outlook của bạn đã ở trong tập tin .OLM nên có thể di động. Bạn có thể xuất tập tin .OLM của mình sang tài khoản email và dịch vụ email mới, gói email mới hoặc phiên bản Outlook mới.
Về đầu trang

Tạo tập tin sao lưu Outlook 2011 (Máy Mac)

Trong Outlook 2011, bạn có các tùy chọn xuất sau:

 • Xuất sang Tập tin dữ liệu Outlook for Mac
 • Xuất danh bạ trong tập tin văn bản được phân cách bằng tab
 • Xuất từng mục

Xuất sang Tập tin dữ liệu Outlook for Mac

Khi bạn xuất sang Tập tin dữ liệu Outlook for Mac, bạn có thể lọc thông tin theo hạng mục hoặc theo loại mục. Trong quá trình xuất, bạn có thể chọn giữ các mục đã xuất ở Outlook hoặc xóa sau khi xuất.

Các tài khoản của Microsoft Exchange và dịch vụ thư mục không xuất danh bạ khỏi thư mục hoặc các mục được lưu trữ trong thư mục công cộng.

 1. Trên menu Tập tin, nhấp vào Xuất.
 2. Nhấp vào Tập tin dữ liệu Outlook for Mac.
 3. Chọn một tùy chọn để lọc theo hạng mục hoặc theo loại mục. (Để xuất tất cả mục trong Outlook, nhấp vào Mục thuộc các loại sau, rồi chọn tất cả hộp kiểm.)
 4. Nhấp vào mũi tên bên phải để tiếp tục, rồi làm theo hướng dẫn.
Về đầu trang

Xuất danh bạ trong tập tin văn bản được phân cách bằng tab

Xuất trực tiếp danh bạ và thông tin liên hệ có liên quan thành tập tin văn bản được phân cách bằng tab. Bạn có thể mở tập tin này bằng các ứng dụng thư, bảng tính và cơ sở dữ liệu khác; không phải hệ thống nào cũng hỗ trợ tất cả các trường địa chỉ liên hệ. Không xuất được chứng nhận mã hóa.

 1. Trên menu Tập tin, nhấp vào Xuất.
 2. Trong Chương trình hỗ trợ xuất, nhấp vào Danh bạ sang danh sách, rồi làm theo hướng dẫn. (Các tập tin được phân cách bằng tab được lưu với phần mở rộng .txt.

Về đầu trang

Xuất từng mục

Bạn cũng có thể xuất từng mục thành từng tập tin để làm bản sao lưu hoặc để dùng trong các ứng dụng khác.

 1. Trong danh sách mục, chọn mục bạn muốn xuất. (Để chọn nhiều mục, vừa nhấn và giữ COMMAND vừa nhấp vào các mục.)
  Mục Loại tập tin
  Email .eml
  Danh bạ .vcf (vCard)
  Sự kiện và nhiệm vụ trên lịch .ics
  Ghi chú .html

 2. Kéo lựa chọn ra màn hình nền hoặc vào thư mục trong Finder.

Về đầu trang

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.