Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Account Management Trợ giúp

Create a GoDaddy account

Here's how to create a new GoDaddy account without purchasing any products - for example, you've been invited to access an account and you need your own account to accept that invitation.

  1. Go to godaddy.com.
  2. Click Sign In, and then in the New Customer area, click Create My Account.
  3. Complete the onscreen fields, and then click Create Account.

Next steps

More info

Liên quan đến cộng đồng

orkhanss's Avatar
Created Payee Account, prompted to create another

1 Câu trả lời

Last posted about 1 year ago.

PiccoloLord85's Avatar
domain email setup

1 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

Jwentz87's Avatar
Email for Third Party setup

1 Câu trả lời

Last posted over 1 year ago.

sellthrume's Avatar
Email at Godaddy but Hosting at Bluehost

1 Câu trả lời

Last posted over 1 year ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng