Tạo tài khoản trong cPanel/Trình quản lý WebHost

Nếu bạn muốn lưu trữ trang web của tên miền trên máy chủ của bạn bằng cPanel®, thì bạn phải tạo Tài khoản trong Trình quản lý WebHost (WHM).

Cách tạo tài khoản trong cPanel/WHM

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý WebHost bằng cách sử dụng root cho tên người dùng và mật khẩu máy chủ của bạn tại https://yourserverip:2087, trong đó yourserverip là địa chỉ IP máy chủ của bạn.
  2. Trong phần Trang chủ, nhấp vào Chức năng tài khoản.

  3. Nhấp vào Tạo tài khoản mới.

  4. Hoàn thành các trường trên màn hình trong phần Thông tin về miền.

    WHM tự động tạo Tên người dùng cho bạn dựa trên tám ký tự đầu tiên trong tên miền của bạn.

  5. (Tùy chọn) Hoàn thành các trường khác trên màn hình.
  6. Bấm vào Tạo.

Trình quản lý WebHost hiển thị trang kết quả phác ra Tài khoản mới của bạn. Nếu không có vấn đề gì, Trình quản lý WebHost sẽ hiển thị Hoàn thành tạo tài khoản!!! ở cuối trang.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.