Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Tạo trang lưu tạm

Tạo trang lưu tạm cho WordPress được quản lý để thử nghiệm các thay đổi mà không làm ảnh hưởng đến trang trực tuyến.

Lưu ý:Trang lưu tạm chỉ dành cho tài khoản WordPress được quản lý loại Cao cấp, Cốt yếu, Nhà phát triển hoặc Pro. Nếu có tài khoản Cơ bản, bạn cần nâng cấp tài khoản để dùng trang lưu tạm.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, chọn Quản lý tất cả.
 3. Đối với trang bạn muốn sử dụng, chọn menu biểu tượng menu rồi chọn Lưu tạm.
  chọn lưu tạm
 4. Chọn Tạo trang lưu tạm.

  Lưu ý:Nếu dùng tài khoản Pro (chỉ có tại Hoa Kỳ và Canada), bạn chỉ cần làm như vậy. Chúng tôi sẽ cần vài phút để sao chép trang sản xuất của bạn để dùng làm trang lưu tạm. Nếu bạn dùng tài khoản Cao cấp, Cốt yếu và Nhà phát triển, hãy thực hiện bước tiếp theo.

 5. Xác định cách thức lưu tạm trang thông qua các tùy chọn:
  • Sao y trang sản xuất: Sao chép toàn bộ trang hiện có sang trang lưu tạm.
  • Sao chép thiết kế trang: Chỉ sao chép các giao diện và trình cắm hiện có mà không bao gồm nội dung.
 6. Chọn Tạo. Chúng tôi sẽ cần vài phút để tạo trang lưu tạm.

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.