Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

To Upgrade from Red Hat 5 to CentOS 5.2 Using the Hosting Control Panel

You can migrate from Red Hat Enterprise Linux 5 to CentOS 5.3 using our Hosting Control Panel.

Note: This process reprovisions your server. By completing the instructions above, your original server will no longer be available. We provide an FTP backup for 90 days, but we recommend you complete a system backup before proceeding.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Servers.
  3. Next to the server you want to use, click Manage.
  4. In the Support section, select Reprovision Server.
  5. Select CentOS.
  6. Recreate your user name and password.
  7. Click Continue and then click Save Changes.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.