Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Bật tắt các cài đặt bảo mật miền của tôi

Các miền được đăng ký với GoDaddy sẽ tự động được bật Bảo vệ Bảo mật Cơ bản. Thao tác này sẽ hạn chế sự xuất hiện của các thông tin liên hệ miền trong danh mục WHOIS công khai của GoDaddy , ngoại trừ tổ chức, quốc gia và phân nhánh chính trị của quốc gia (ví dụ, tỉnh, vùng...). Nếu bạn cần xác thực quyền sở hữu miền, bạn không cần xóa Bảo vệ Bảo mật. Thay vào đó, vui lòng thêm một hồ sơ txt. Nếu bạn chọn tắt các cài đặt Bảo mật miền của bạn, tất cả thông tin liên hệ được liên kết với miền sẽ bị hiển thị công khai.

  1. Vui lòng đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Bạn hãy chọn tên miền từ danh sách để truy cập trang Cài đặt miền.
  3. Cuộn xuống Cài đặt Bảo mật và chọnTắt Bảo mật.

    Lưu ý: Nếu miền của bạn đã tắt Bảo mật, bạn có thể bật lên lại bằng cách chọn Bật chế độ Bảo mật.

  4. Xem lại các thay đổi để thấy thông tin liên hệ của bạn xuất hiện thế nào trên thư mục WHOIS công khai của GoDaddy, rồi chọn Tiếp tục.
  5. Nhấp vào ô kế bên Tôi chấp thuận hiển thị thông tin liên hệ của mình trên thư mục WHOIS của GoDaddy. và chọn Tiếp tục.

    Lưu ý: Nếu bạn có Ownership Protection trên miền của mình, bạn sẽ cần xác minh danh tính của bạn. Chúng tôi sẽ gửi một mã xác thực qua SMS hay ứng dụng xác minh nếu bạn có bật xác minh hai bước (2SV) trên 72 giờ. Nếu không, chúng tôi sẽ gửi một mật khẩu một lần đến địa chỉ email của người đăng ký miền.

Bạn sẽ thấy xác nhận Thành công một khi các thay đổi Bảo mật đã được cập nhật. Vui lòng chờ 24 giờ để các thay đổi này được phản ánh đầy đủ trong danh mục WHOIS của GoDaddy.

Bước có liên quan

Thông tin thêm