Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Tôi cần mua bao nhiêu tài khoản email người dùng?

Khi bạn đang tiến hành mua tài khoản Microsoft 365, bạn cần quyết định mình muốn mua bao nhiêu người dùng. Bạn sẽ cần người dùng riêng biệt cho mỗi cá nhân mà sẽ có hộp thư cá nhân của riêng mình. Tuy nhiên, nếu có những địa chỉ khác như sales@yourdomain.com hay support@yourdomain.com, bạn có một vài tùy chọn để tạo địa chỉ miễn phí. Đây sẽ mang lại cho bạn tính linh hoạt mà không cần thêm những người dùng khác.

Bí danh

Bí danh là một cách thức hay để hoạt động kinh doanh nhỏ trông lớn hơn một chút. Một bí danh là địa chỉ email hoàn toàn khác mà gửi tất cả email đến hộp thư gốc. Nếu molly@mollysbarkandwine.com cài đặt một bí danh, jobs@mollysbarkandwine.com, tất cả email được gửi đi molly@ hay jobs@sẽ đi đến hộp thư molly@. Molly có hai địa chỉ email nhưng chỉ mua một người dùng. Tạo một bí danh email.

Các hộp thư được chia sẻ

Hộp thư được chia sẻ là một cách hay để cung cấp địa chỉ email chung mà quá nhiều người có thể truy cập. Ví dụ, Molly cài đặt questions@mollysbarkandwine.com là một hộp thư được chia sẻ. Molly chia sẻ với bản thân (molly@mollysbarkandwine.com) và đối tác của mình (joe@mollysbarkandwine.com). Họ đều có thể đọc và phản hồi thư được gửi đến questions@ nhưng Molly chỉ phải mua 2 người dùng, một cho bản thân mình và một cho Joe. Tạo hộp thư được chia sẻ.

Các nhóm phân phối

Nhóm phân phối là một cách khác để mở rộng số địa chỉ của bạn. Thông thường một nhóm phân phối được sử dụng để giao tiếp nội bộ với một nhóm người, nhưng bạn cũng có thể có liên hệ bên ngoài trong danh sách nhóm phân phối của mình. Molly có thể cài đặt một nhóm phân phối cho tất cả máy chủ của mình, cho nhà cung cấp, khách hàng VIP, tất cả đều miễn phí. Molly sẽ không cần mua người dùng cho bất kỳ địa chỉ nhóm phân phối nào trong đó. Tạo một nhóm phân phối.

Thông tin liên hệ được chia sẻ

Thông tin liên hệ được chia sẻ là người bên ngoài miền mà bạn muốn đưa vào nhóm phân phối. Các tài khoản này cũng miễn phí, bạn không cần mua thêm một người dùng để tạo thông tin liên hệ được chia sẻ.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin

  • Chuyển tiếp email Microsoft 365 đến tài khoản email khác
  • Chuyển tiếp email từ hộp thư đến khác đến Microsoft 365

  • Bài này có hữu ích không?
    Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
    Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
    Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.