Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Tôi cần SSL nào?

Một số cấu hình website hoặc ứng dụng yêu cầu một loại SSL cụ thể Sử dụng các câu hỏi này làm chỉ đẫn để giúp xác định loại SSL bạn cần sử dụng.

Trụ sở công ty bạn ở đâu?

Chứng nhận SSL được cấp cho các cá nhân và công ty trên toàn thế giới nhưng có một số hạn chế. Để biết thêm thông tin, xem Các quốc gia nào hiện được hỗ trợ cấp chứng nhận?

Đây là website cá nhân hay dành cho doanh nghiệp?

Bạn có muốn cho khách truy cập biết trang của bạn được bảo mật hay không? Bạn có muốn khách truy cập xem được SSL của một tổ chức đã được chứng thực hay chỉ cần ký hiệu HTTPS trong địa chỉ là đủ?

Tất cả các trang được bảo mật bởi SSL đều hiển thị HTTPS trong địa chỉ web. SSL xác thực mở rộng cao cấp (EV) cũng hiển thị một chỉ báo nổi bật - thương là thanh địa chỉ màu xanh - để đảm bảo với khách truy cập rằng tổ chức này là hợp pháp và đã được xác minh tư cách pháp nhân theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành. Để biết thêm thông tin, xem

Bạn đang sử dụng loại máy chủ hoặc dịch vụ lưu trữ web nào?

Chứng nhận SSL của chúng tôi hoạt động trên tất cả các loại cấu hình dịch vụ lưu trữ và máy chủ, nhưng những máy chủ cụ thể này phải sử dụng chứng nhận được liệt kê:

  • Các cửa hàng Quick Shopping Cart® phải sử dụng SSL Tiêu chuẩn hoặc Cao cấp dành cho một miền.
  • Máy chủ Intel vPro phải sử dụng SSL cao cấp có độ tin cậy cao.
  • Exchange Server 2007 và 2010 phải sử dụng SSL nhiều miền (UCC) để bảo mật nhiều dịch vụ (miền).

Tất cả các miền đều được liệt kê trong một UCC. Nếu bạn muốn bảo mật cả miền hoàn toàn đủ điều kiện (ví dụ: www.coolexample.com) và miền đủ điều kiện một phần (ví dụ: coolexample.com) với UCC, bạn phải nhớ chọn miền cho từng loại. Biết được miền nào bạn cần thanh toán khi mua, vì bạn không thể nâng cấp.

Bạn muốn bảo mật bao nhiêu miền riêng với HTTPS?

Tất cả các trang web đều có tên miền hoàn toàn đủ điều kiện hay bạn vẫn cần phải thêm một số miền con (xem Miền Con Là Gì?) tại chỗ?

  • SSL có ký tự đại diện bảo mật được cho nhiều miền con. Ví dụ, bạn có thể bảo mật cho miền *.coolexample.com, đồng nghĩa với việc bảo mật cho các miền con .coolexample.com, www.coolexample.com và bất kỳ miền con nào khác.
  • SSL UCC có thể bảo mật được cho nhiều miền con, tên miền và website riêng. Ví dụ, bạn có thể bảo mật cho www.coolexample.com, mail.coolexample.com, và and www.awesomeexample.com.

SSL UCC biểu thị tất cả các miền phụ bằng tên doanh nghiệp chính, vì vậy tất cả các trang đều được liệ kết. Dấu chứng thực trang UCC chỉ hiển thị tên miền chính là "Cấp cho" và tất cả các website phụ đều được liệt kê trong phần chi tiết của chứng nhận.

Hãy xem các bài viết sau để có thêm thông tin về mỗi tùy chọn SSL:
Chứng nhận SSL đa miền (UCC) là gì?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.